Министърът на образованието и неговият екип представиха приоритетите си за мандата на това правителство, залагайки на справяне с неграмотността, мотивиране на учителите и намаляване на бумащината

Образователното министерство иска да върне 21 хил. деца в училище и в детските градини. Експертни екипи на МОН тръгват по общините, за да издирят всяко дете над 5 г. и да съдействат за записването му в детска градина или за връщането му в училище, ако то не посещава такова. 

Това е една от мерките за пълно обхващане на децата в образователната система, посочена от новия просветен министър Красимир Вълчев като основна задача пред екипа му, пише в. "Сега".

Вчера той представи приоритетите си, сред които справяне с неграмотността, мотивиране на учителите чрез увеличение на заплатите, облекчаване на бумащината в училище, корекция на делегираните бюджети и продължаване на реформата във висшето образование.

Борба за връщането на децата в училище

Министър Вълчев се зарече да предприеме решителни мерки за обхващане, задържане и обучение на всички деца и ученици в България с цел пресичане на ранното им отпадане от училище. 

До края на юни ще се изработи механизъм за междуинституционална координация, който да посочи функциите по задържането на децата в училище. 

Още преди 15 септември пък във всяка община трябва да бъдат сформирани екипи, които да подпомагат записването на децата на детска градина и на училище, особено на тези от уязвимите групи. Екипите ще включват най-различни специалисти, като целта им ще е чрез индивидуална работа с родителите да ги мотивират да включват децата си в образователния процес.

Засега не е ясно как точно ще става издирването - дали учителите ще посещават домовете на подлежащите на записване в учебно заведение деца, нито как ще бъдат мотивирани да го правят. Най-вероятно МОН ще ползва данните от ГРАО за родените през съответната година и ще издирва онези, които не са записани на задължителната предучилищна.

Ресорният зам.-министър Деница Сачева посочи, че конкретните мерки за задържане на децата в училище ще бъдат съобразени със спецификата на всеки регион, тъй като причините за ранното отпадане са различни - липса на уреден транспорт, на финанси, културни особености на дадена общност и др. 

Министърът съобщи, че се обмисля премахване на таксите за детска градина там, където те все още съществуват. Друга мярка за задържане на децата в училище ще е максималното обвързване на правата и помощите за родителите с посещението на децата им в детска градина или училище. И в момента месечните семейни помощи за деца следва да се отпускат срещу максимум 5 неизвинени отсъствия от училище и най-много 3 дни отсъствие от забавачка. Но директорите обаче масово крият подобни данни, за да не им орежат делегираните бюджети. 

Привличане на млади педагози

Приоритет на МОН ще е мотивирането на младите педагози, завършили с отличен успех, да стават учители, тъй като до 8 г. се очаква 50% от преподавателите да навлязат в пенсионна възраст. 

Това според Вълчев ще стане с увеличение на учителските заплати, гарантирано в 3-годишната средносрочна бюджетна прогноза на кабинета - според нея парите за образование трябва да се увеличават с по 330 млн. лв. на година, което според министъра ще гарантира двоен скок на учителските възнаграждения до 4 г. 

От началото на 2018 г. МОН ще предложи и корекция във формулата, по която се разпределят делегираните бюджети. В нея ще се заложи коефициент, който ще води до увеличаване на средствата за учителите от малките и отдалечени населени места. 

Новият екип в министерството ще направи и пълен преглед на държавните образователни стандарти, като ще промени някои от тях с цел разтоварване на учителите от бумащината. Първата коригирана наредба ще е тази за приобщаващото образование, от чиито разпоредби учителите масово се оплакват. Най-вече заради това, че наредбата ги натоварва прекомерно с попълване на формуляри и им отнема ценно време за интегрирането на децата в неравностойно положение.

Просветният министър обеща да продължи реформата във висшето образование и обвързването на приема на студенти и държавната субсидия за вузовете с качеството на предлаганото обучение и потребностите на трудовия пазар. Ще се въведе регионален компонент във финансирането на университетите, който ще е за отделни техни професионални направления, значими за дадения регион. 

Източник: в. "Сега"