Специални стипендии ще насърчават студентите в приоритетни за държавата специалности

За следващите учебни две години МОН отпуска 26 млн. лв. за студентски стипендии по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съобщи ръководителят на проекта Мария Фъртунова от МОН.

Оперативната програма предоставя два вида стипендии за студентите. Първият вид ще стимулира на обучението в приоритетни за икономиката области и за специалности, в които има дефицит на кадри и на кандидат-студенти.

Стипендии за приоритетни специалности 

МОН заедно с Министерството на труда изготвят предложения за приоритетни професионални направления и защитени специалности, които ще бъдат приети от Министерския съвет, обясни Фъртунова, като допълни, че предложенията ще се използват и за бъдещия прием в университетите.

Сред проблемните направления, в които има нужда от кадри влизат инженерните и педагогическите специалности, специалностите в областта на комуникационната и компютърната техника, в машинното инженерство, както и в медицинските специалности (за медицински сестри и акушерки), агрономството и животновъдството.

Сред защитените специалности ще бъде включено изучаването на редките езици в университетите.

Иновации в науката

Вторият вид студентски стипендии ще са за специални постижения в науката, в инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Тези стипендии ще са по 200 лв.

По проекта за тези две учебни години ще могат да кандидатстват всички 51 висши училища у нас, като се предвижда 20 хил. студенти по приоритетни специалности да получат стипендии.

Размерът на стипендиите ще се определя според нормативите от националното законодателство, като сега максималните стипендии са до 120 лева. От МОН уточниха, че ако размерът на националната стипендия се увеличи от 120 на 150 лева, ще има същото увеличение и на евростипендията.

За евростипендиите ще могат да кандидатстват студенти, които имат предходен минимален успех "4.00".

Източник: Би Ти Ви