Половината от младите хора у нас смятат, че за успеха са необходими добро образование, връзки и пари, показва изследване на агенция "Афис"

58% от младежите в 10 общини поставят образованието като основен фактор за успех. Още толкова вярват, че могат да влияят и променят политиката.   

Отношението им към институциите е по-скоро негативно

като Народното събрание събира отрицателен вот от над 64%, правителството над 58%, а политическите партии губят доверието на повече от 72% от тях. 

За сметка на това местната власт, начело с кмета на общината, в която се намират, печели одобрението на повече от половината от младежите. 

Същевременно, едва една десета от запитаните са напълно запознати с гражданските си права. На въпроса: 

"Какво включва гражданската активност?", 

една пета отговарят: "Срещи с приятели и посещения на заведения и четене на книги". 

Повече от две трети от анкетираните искат да постигнат повече от родителите си. 

Проучването на "Афис" е по поръчка на Националния младежки форум, проведено е в края на февруари и обхваща младежи на възраст между 16 и 29 години.

Източник: "Афис"