Притчата на американските десни за професорът по икономика, доказващ на класа си как социализмът в реални условия не работи

Следната история най-вероятно не е истина, но е притча, която американските десни използват, за да опишат защо една социалистическа държава не би сработила. Авторът на историята е неизвестен, но тя може да се срещне (под различни варианти) на много места.

Дали е вярно това, което професорът в историята обяснява на студентите си, оставяме на вас самите да прецените за себе си.

Ето я и историята: 

"Един професор по икономика от Тексас, който се гордеел с това, че никога не е късал студент, веднъж скъсал един цял клас. Студентите в този клас настоявали, че социализмът (всъщност комунизмът, но в оригинал е използван терминът социализъм - бел. ред.) работи и ако бъде приложен никой няма да бъде беден, както и никой няма да бъде богат. Иначе казано, ще настане голямото равенство.

Професорът решил да им даде шанс да докажат теорията си с малък експеримент. Условието било, че всички ще получат оценки, които да са средно аритметично на сбора на всички оценки. Така няма да има скъсани, но пък и никой няма да бъде отличник.

След първия изпит оценките били изравнени и всички получили петици. Студентите, които учили съвестно били разочаровани, за сметка на тези, които пък въобще не били учили, но със усреднената система извадили късмет. 
Когато наближил вторият изпит, студентите, които учили малко този път учили още по-малко, а тези, които преди учили съвестно решили, че сега това няма особен смисъл и те учили по-малко. След втория изпит всички имали четворки. 

След третия изпит всички получили тройки. Това довело до скандали между студентите, обвинения и караници, като след тях никой вече не искал да учи заради другите. Така на следващия изпит всички били скъсани. 

Тогава професорът им обяснил, че социализмът също се проваля, защото когато наградата е голяма и усилието за постигането ѝ е голямо, а когато правителството отнеме наградата, никой няма да опита да я получи.

Петте извода от този експеримент:

1. Не можеш със закон да направиш бедния богат, без да направиш богатия - беден. 

2. Ако някой получава без да се труди, друг трябва да се труди без да получава. 

3. Правителството не може да даде нещо на някого, без преди това да го вземе от някой друг.

4. Не можеш да увеличиш богатството, разделяйки го.

5. Когато половината от хората стигнат до идеята, че не е нужно да се трудят, защото другата половина ще се погрижи за тях, и когато другата половина стигне до идеята, че не искат да се трудят, защото друг ще се ползва от плода на труда им, това е началото на гибелта на нацията."

Виж още: Как един професор обяснил социалното неравенство

Тази история често е критикувана заради неточностите си и заради факта, че представя социализма изцяло от гледната точка на капитализма и изкривява идеята за равенството, като пропуска личната мотивация да си част от цялото и да работиш в името на по-висша кауза. 

Коя от двете страни е права и има ли всъщност прави, или по-скоро истината е в баланса, оставяме да прецените за себе си. 

Източник: snopes.com