"Училището на/за живота" (The School of Life) създаде поредното страхотно видео, в което представя 10-те добродетели на добрия човек

То ще ви накара да си зададете редица въпроси, включително как е редно да се държим с останалите… Кои от изброените характеристики притежавате? Върху кои области бихте могли да поработите? 

1. Издръжливост - изкуството да продължавате напред дори тогава, когато ситуацията изглежда безнадеждна. 

2. Емпатия - способността да сте състрадателни и да се идентифицирате с уникалните изживявания на другите. 

3. Търпеливост - да запазвате спокойствие, когато нещата не винаги се подреждат по вашия начин. 

4. Саможертва - да загърбите собственото си удовлетворение за сметка на нечие друго. 

5. Учтивост - да имате добри обноски и да се съобразявате с останалите.

Виж още: Седем принципа на щастието

 6. Хумор - да гледате от смешната страна на нещата и да умеете да се присмивате на самите себе си. 

7. Самоосъзнатост - да поемате отговорности за собствените си постъпки, да сте наясно с това какви сте всъщност.

8. Да умеете да прощавате - да извинявате грешките на останалите, когато това е възможно. 

9. Надежда - вяра, че хубавите неща тепърва предстоят, че нещо хубаво ви очаква на хоризонта. 

10. Самоувереност - да вярвате в себе си и да поемате рискове.

Виж още: 15 рецепти за щастие

Източник: Goodnet.org, Obekti.bg