Офисите в тавански помещения ти осигуряват достатъчно лично пространство, без да изолират от останалата част на дома ти. Открихме десет уникални примера

От най-малките бюрца до работни помещения, преливащи в дневни, тези офиси биха превърнали работата в забавление. 

Чудни са!

lsonkundigarchitects.com


Roomservice.blogg.se


Houseandleisure.co.za


Cwbarchitects.com

Formaonline.com

Hvmag.com


Аtlantahomesmag.com


Architecturalhouseplans.com

Dosfamily.com


Dwell.com