Художникът е сред колосите в българската илюстрация и книжното оформление.

Изложба на 200 рисунки, карикатури и илюстрации от Борис Ангелушев (1902-1966) може да се разгледа от 6 февруари до 16 март в Националната художествена галерия.Сред експонатите има и подарени на художника рисунки от неговите приятели Илия Бешков, Златю Бояджиев и Стоян Венев.

Избраните произведения са част от дарението, което фондацията, носеща неговото име, направи за Националния музей на българското изобразително изкуство преди два месеца - над 1000 рисунки, репродукции, факсимилета и фотографии.

Поколения българи растат с рисунките на Борис Ангелушев върху страниците на родната и световната литературна класика. Всеки помни от учебниците неговите картини "Аспаруховата конница минава Дунава" и "Обесването на Васил Левски".

Освен към историята на българската илюстрация, художникът има изключителен принос към изкуството на книжното оформление и шрифта. Във времената, когато още няма компютри, той е ненадминат майстор на ръчно правения шрифт.

Уникалното присъствие на Ангелушев в българската пластична култура се изразява не само в пословичната му продуктивност, а най-вече в качеството на създаденото от него, обясняват изкуствоведите. Школуван в традицията на немската експресионистична рисунка, той изгражда свой изразителен и запомнящ се почерк. Рисунките и илюстрациите му са остро характерни, лаконични като щрих и линия, но и силно въздействащи.

Валери Петров пише за него: "И все пак имаше и друго, и то беше в умението на художника да предаде ярко, с няколко драсвания на перото, експресивно, човешкото движение, характера на сцената, така че зрителят да отгатва неща, които не се виждат, но са там, има ги..."