Според Агенцията по заетостта най-голям глад има за машинни оператори, продавач-консултанти и готвачи, пише в. "Сега"

Завършилите висше образование по икономика или администрация и управление, отново ще се търсят от бизнеса. Това е една от големите изненади в първото проучване на Агенцията по заетостта (АЗ) за потребностите от работна сила, проведено у нас преди два месеца.

Според него както сега, така и в средносрочна перспектива, работодателите ще търсят средно- и висококвалифициран персонал, обобщава в. "Сега". Потребности от икономисти, инженери, машинни оператори, продавачи, готвачи ще има през следващите шест месеца, и след пет години, се казва в проучването.

То е реализирано съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие. В него са участвали 5012 работодатели, попълвали онлайн въпросници, като 89% от тях са от частния сектор. Повече от предприятията са малки, с до 10 души персонал. 

В последните години "икономиката" бе обявена за не особено перспективна специалност - в нея учат най-много студенти, а реализацията на придобитото от тях висше образование според рейтинга на университетите е едва 39%. Заради излишъка на икономисти правителството започна постепенно да орязва държавно субсидираните места за това направление, като от 2015 г. досега намалението е близо 50%.

По специалността "администрация и управление" пък спадът според МОН в броя на студентите е близо 60%. Противно на държавната политика обаче анкетите на работодателите очертават съвсем противоположна тенденция. 

Според проучването 1771 работодатели, или 35,3%, нямат незаети работни места. В краткосрочен план обаче, през следващите 6 месеца, нужда от нов персонал ще имат 3057 работодатели, или 61%.

От специалистите с висше образование най-често ще се търсят завършилите икономика, администрация и управление, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, туризъм, сочат резултатите от изследването на АЗ. 

Проучването потвърждава тенденцията за търсене на повече хора с професионално образование, отколкото на висшисти. Общо 2908 работодатели, или 58% от анкетираните, са посочили, че не им достигат специалисти със средно образование и квалификация.

Най-търсените са от сферата на стопанското управление и административните дейности, следвани от онези, необходими за индустриалните дейности, архитектурата и строителството. Туризмът, хотелиерството и ресторантьорството са на 4-то място по заявено търсене на средни специалисти. 

Конкретните професии, които бизнесът ще търси през следващите шест месеца, най-често са машинен оператор (1526 лица са заявили интерес към такива специалисти), продавач-консултант (1207), готвач (870), сервитьор-барман (811), строител (781), шивач (644), оператор в производството на облекло, електротехник, заварчик, камериер.

Търсеният брой кадри по въпросните 10 професии, заедно със заявения по следващите пет (професии - бел.авт.): икономист, оперативен счетоводител, машинен техник, строител-монтажник, машинен монтьор и озеленител, формира половината от общия брой търсени лица по предложените в анкетата 77 професии, отбелязват от АЗ.

Оттам отчитат и глад за работници без специална квалификация. Най-често се търсят общи работници, куриери, носачи, работници в преработващата промишленост и помощници при приготвянето на храни.

Средносрочно

Пилотното проучване на потребностите от работна сила на АЗ очертава и в средносрочен план (след три до пет години) нуждата от продавачи, шивачи, машинни оператори, сервитьори, готвачи, шофьори, техници, както и за висшисти с педагогическа, икономическа, медицинска, административна или IT професия. 

Мотивация

Учудващо опитът и познанията на кандидатите за работа се оказват по-маловажни от мотивацията им, показва проучването. Бизнесът предпочита кандидатите да притежават набор от знания, умения, професионални и лични качества, включващ най-често "мотивация и отговорност към работата, независимо от наличието на опит или компетенции".

Този отговор е посочен от 97% от работодателите, а горе-долу същият брой - 96,5% от тях - искат бъдещите им служители да са с "позитивни личностни качества". Повече от половината работодатели (53,4%) смятат, че е важен "предходният опит в осъществяваната дейност".

Близо 1/3 от анкетираните споделят, че за тях е важно наличието на начални компютърни умения, способности за усвояване и прилагане на нови знания, както и поведение и умения за ефективно общуване, междуличностни отношения и социален живот. Само 32,4% от работодателите посочват като необходима дигиталната компетентност. 

Източник: в. "Сега"