Централна и Източна Европа със спад в рекламните инвестиции; в България се очаква 4,2% ръст за 2016 г.

Водещата глобална медийна агенция "Карат" публикува актуализирани прогнози за развитието на рекламния пазар в световен мащаб за 2015 и 2016 г.

Въз основа на данните, получени от 59 пазара в Европа, Африка, Северна и Южна Америка, Азия и Тихоокеанския регион, последната прогноза на "Карат" е за ръст на общите рекламни инвестиции в световен мащаб с 4% за настоящата година. Пазарен оптимизъм се отчита и в предвижданията за 2016 г. -

увеличение на рекламните инвестиции с 4,7%, до 554 млрд. долара

Дигиталната реклама продължава да увеличава дела си, като основен двигател за това са мобилната реклама, онлайн видео форматите и автоматизираната реклама (т.нар. programmatic buying). Прогнозите са догодина инвестициите в дигитални медии да нараснат от 24,3% на 26,5%, т.е. над 1/4 от общите разходи за реклама в световен мащаб.

За 10 от анализираните държави това вече е основен канал в т.нар. "микс" и отнема първенството на телевизията. Сред тях са Великобритания, Ирландия, Канада и Австралия. Очакванията са до 2018 г. към тях да се присъедини и САЩ.

За България "Карат" запазва прогнозата си за увеличение на общите рекламните инвестиции през тази година с 3,4% и 4,2% за 2016 г., като най-добре представящата се медия отново ще бъде дигиталната - с ръст на годишна база 9% за 2015-а и близо 11% за догодина. В основата на този ръст ще бъде бързо навлизащото и у нас

автоматизирано закупуване на реклама

От регионална гледна точка, Централна и Източна Европа отново е с отрицателна прогноза - спад с 6% за 2015-а, а предвиденото в началото на годината увеличение на рекламните приходи с 3,9% за 2016-а се забавя до 1,6%.

Причините са главно в по-високия от очакванията спад на инвестициите на най-големия пазар в региона - руския, свързани с намалените цени на петрола по световните борси и

наложените от Запада санкции

Възстановяването на рекламните инвестиции в региона се очаква да започне през второто или третото тримесечие на 2016 г.

"Карат" потвърждава прогнозата си за увеличение на разходите за реклама през 2016 г. в Северна Америка (4,5%), Западна Европа (2,9%), Азиатския регион (4,7%) и Латинска Америка (13,6%). Благодарение добрите резултати на Великобритания и Испания западноевропейският пазар успява да задържи положителния си прогнозен ръст и

да минимизира краха на някои пазари като Гърция,

където прогнозите се сринаха до спад с 12% в рекламните инвестиции, в сравнение с предвидените 8% увеличение през март т.г.

Джери Булман, главен изпълнителен директор на Dentsu Aegis Network, част от която е и "Карат", коментира: "Последната прогноза на "Карат" ни дава основание за оптимизъм, балансиран с реализъм, след като вече почти година наблюдаваме засилено колебание по отношение на рекламните инвестиции на големи пазари като Русия и Китай. Видно е, че

медийният пейзаж става все по-сложен,

защото пазари, групирани доскоро по определен признак, сега работят различно като самостоятелни единици, а икономическата ситуация влияе незабавно на пазарния темп. Нашият екип е в изключително добрата позиция да управлява успешно разнородна и мултифункционална среда, което ни позволява да асимилираме и внедряваме с висока скорост най-иновативните пазарни решения."

Джери Булман, снимка: "Карат България"

Източник: Карат България