Сумата за самите стипендии се покрива изцяло от Ромския образователен фонд, а МОН ще плаща на учителите, които ще работят с децата и с уязвими групи

Средствата от държавния бюджет, предвидени като съфинансиране по проекта "Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование", се насочват само за 150-те учители, които ще работят с децата и с уязвими групи, съобщават от Министерството на образованието.

Така стипендиите на учениците няма да се плащат от бюджета, а ще се осигуряват изцяло от Ромския образователен фонд. 

Решението дойде след днешната среща между министър Меглена Кунева с представителя на фонда за България Огнян Исаев и директора на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Мануела Радева. 

От просветното министерство посочват, че отчитайки повишената обществената чувствителност по темата, Кунева е провела разговор за необходимостта от целенасочени усилия всички деца да бъдат обхванати от образователната система в България.

Самата Кунева е категорична, че най-уязвимата група от деца, които рано напуснат училище, е ромската. Като силно обезпокоителен факт отчитат от министерството, че едва 1% от ромските деца завършват XII клас, въпреки че делът им в първи клас е една пета от всички деца. 

Виж още: Кунева: До 2020 г. 1/4 от пазара на труда у нас ще от роми

Като силно обезпокоителен отново беше подчертан фактът, че едва 1% от ромските деца завършват XII клас, въпреки че делът им в първи клас е една пета от всички деца. Заради това оценяваме, че Ромският образователен фонд предоставя бъзвъзмездно средства за подкрепа на успешното завършване на средно образование на ромски деца.

МОН трябва да предложи активното включване на общините в процеса на наблюдение на стипендиантите и ще бъде осъществяван ежемесечен контрол върху разходването на средствата за стипендии. 

Учителите ще контролират посещаемостта и резултатите на учениците и ще представят редовен отчет за всяко дете, участващо в програмата, както и ще ги подпомагат със съвети, в това число и за разумно използване на стипендиите за нуждите на детето. 

Още при подписване на споразумението е фиксирано всеки учебен срок да се прави оценка дали учениците, получили стипендии, запазват и подобряват успеха си, за да останат в програмата.

На срещата беше отчетена необходимостта от много по-силен и стриктен контрол за посещаемостта в училище на учениците от уязвимите групи, включително и чрез прилагане на санкциите, които съгласно закона общините могат да налагат на родителите за неосигуряване на присъствието на децата в училище. Чрез регионалните управления на образованието МОН започва засилени внезапни проверки, в това число и за осъществявания от училищните директори контрол.