Образователното министерство оповести изучаваните произведения по литература от V до XII клас

След като програмата за изучаваните произведения по литература коства поста на един министър и предизвика сериозни скандали, сега вече тя излезе, като за някои от класовете тя все още е проект, който тепърва ще бъде утвърден. 

В програмата се залага най-вече на българските писатели, като учениците от V до XII клас ще се изучават по литература Константин Преславски, Черноризец Храбър, Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Добри Войников, Петко Р. Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, П.К. Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Гео Милев, Никола Вапцаров, Христо Смирненски, Атанас Далчев, Йордан Йовков, Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна, Димитър Димов, Димитър Талев, Веселин Ханчев, Йордан Радичков, Николай Хайтов, Блага Димитрова, Христо Фотев, Борис Христов и Виктор Пасков. 

В учебната програма обаче липсват автори като Валери Петров, Николай Лилиев и Дора Габе, става ясно от проектите, които са публикувани на сайта на образователното министерство. Засега са утвърдени само програмите за 5 клас (влиза в сила от учебната 2016/2017 г.) и за 2, 6 и 8 клас (влизат в сила от учебната 2017/2018 г.).

Очаквано в учебните програми има много размествания, като например в 8 клас не се учи съвременна българска литература, а митология, библейски откъси и западна литература. Част от произведенията на български автори, които към момента учениците от 11 и 12 клас трябва да познават, не са споменати в проектопрограмите. Липсват и произведения на чужди автори.

Ето я и програмата за различните класове: 

Литература за V клас (утвърдена програма): 
Древногръцки мит за произхода на боговете (преразказан от Петър Кърджилов)
Библейски разказ за Началото на света (преразказан или откъс от "Битие")
Фолклор: "Господ и дяволът правят света", "Тримата братя и златната ябълка", "Златното момиче", "Троица братя града градяха";
"Хайдути" (Хр. Ботев) - преместено от 6 клас; 
"Легенда за рома" (откъсът с легендата от приказката, преразказана от Михаил Георгиев)
"Главатарят, който искал да плени месечината"
"Котаракът наставник, или Котаракът в чизми" (Ш. Перо)
"Грозното патенце" (Х. Кр. Андерсен)
"Похитителят на мълнии" (Рик Риърдън): подбрани откъси от X глава - ново.

Отпадащи произведения: "Възкресение" (Е. Багряна), "Най-справедливият" (Елин Пелин), "Приспивна песен" (Асен Разцветников), "Родната реч" (Иван Вазов) и "Гъсарката на кладенеца" (Братя Грим).

Литература за VI клас (утвърдена програма):
"Хубава си, моя горо" (Л. Каравелов)
"Отечество любезно, как хубаво си ти!" (Ив. Вазов)
из "Моето семейство и други животни" (Дж. Даръл): подбрани откъси от IV глава
"Косачи" (Елин Пелин)
"Художник" (В. Ханчев)
из "Под игото" (Ив. Вазов): главите "Представлението" и "Радини вълнения"
из "Принцът и просякът" (М. Твен): I и III глава
"Братчетата на Гаврош" (Хр. Смирненски)
"Серафим" (Й. Йовков)
из "Автобиография" (Бр. Нушич): "Урок по география"
из "Малкият принц" (Екзюпери): част XXI

Отпадащи произведения: "Къде си, вярна ти любов народна?" (Д. Чинтулов), "Към родината" (Ат. Далчев), "Гълъбът и мравката", "Жабата поискала да стане колкото вола" (Лафонтен), "Приказка без край" (М. Енде), "Щастливият принц" (О. Уайлд), "Славеят на китайския император" (Х.К. Андерсен).

Литература за VII клас (проект):
"Стани, стани, юнак балкански" и "Вятър ечи, Балкан стене" (Д. Чинтулов) - преместени от 6 клас;
"На прощаване в 1868 г." (Хр. Ботев)
Из "Немили-недраги" (Иван Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог.
"Една българка" (Ив. Вазов)
"Опълченците на Шипка" (Ив. Вазов)
"Българският език" (Ив. Вазов)
из "До Чикаго и назад"(откъсът от "Крайбрежието на Ню Йорк е буквално опасано по всичкото продължение на острова..." до "В такъв смисъл ние се възползвахме за пръв път от услугите на младия интерпретор.") - (Ал. Константинов)
из "Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин": "Бай Ганьо пътува" (Ал. Константинов)
"Неразделни" (П. П. Славейков)
"Заточеници" (П. Яворов)
"По жътва" (Елин Пелин)
"По жицата" (Й. Йовков)

Разлики: Сега от творчеството на Алеко Константинов се изучават "Ниагара!.." (из "До Чикаго и назад") и "На гости у Иречека" (из "Бай Ганьо").

В по-горните класове има разместване на автори и произведения, като вместо съвременна българска литература в VIII клас ще се учат произведения, които в момента се преподават в IX и X клас. В X, XI и XII клас ще се изучават само български автори. Има нови автори, но и произведения, които липсват от проектопрограмите.

Литература за VII клас (утвърдена програма): 
Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип;
Троянски митологичен цикъл;
"Илиада" (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен
"Любов" (Сафо)
"Антигона" (Софокъл)
Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан
"Пространно житие на Константин – Кирил"
"Азбучна молитва" (К. Преславски)
"За буквите" (Черноризец Храбър)
Из "Декамерон" (Дж. Бокачо): Ден първи, Новела трета – "Притчата за трите пръстена"
Из "Дон Кихот" (М. де Сервантес): I и VІІІ глава
"Хамлет" (У. Шекспир)
Сонет 91 ("Един се хвали с ловкост и успехи..."), Сонет 130 ("Очите ѝ не са звезди...") (У. Шекспир)

Литература за IX клас (проект): 
Из "Пътешествията на Гъливер" (Дж. Суифт): І глава от І част, І глава от ІІ част
"Лека нощ" (из "Странстванията на Чайлд Харолд), "Тя иде като нощ красива" (Дж. Байрон);
"На А. П. Кери", "Аз своя паметник сградих неръкотворен (А. С. Пушкин) - преместено от 10 клас
"Дядо Горио" (О. дьо Балзак) - преместено от 10 клас
Мадам Бовари" (Г. Флобер): VII глава
"Сплин" (Ш. Бодлер)
"Униние", "Есенна песен" (Пол Верлен)
Из "История Славянобългарска" (Паисий Хилендарски) Предисловие - премесетена от 6 клас
"Изворът на Белоногата" (П. Р. Славейков) - преместено от 10 клас
"Майце си", "Моята молитва", "Хаджи Димитър", "Обесването на Васил Левски", "Странник" (Хр. Ботев) - преместени от 11 клас

Отпадащи произведения: "Електра" (Еврипид), "Шестоднев" (Йоан Екзарх), "Беседа против
богомилите" (Презвитер Козма), "Ходене на Богородица по мъките", "Робинзон Крузо" (Д. Дефо), "Граф Монте Кристо" (Ал. Дюма) , "Бел ами" (Мопасан).

Литература за X клас (проект):
От "Епопея на забравените": "Левски", "Опълченците на Шипка" (Ив. Вазов)
из "Под игото": главите "Гост", "Новата молитва на Марко", "Пиянството на един народ" (Ив. Вазов) - съпоставка с други творби "Елате ни вижте!", "Дядо Йоцо гледа";
из "Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин": "Бай Ганьо се върна от Европа" (А. Константинов) - съпоставка с "Разни хора, разни идеали";
"Сърце на сърцата" (П.П. Славейков)
"Обичам те", "Маска", "Две хубави хубави очи" (П. Яворов) - съпоставка с "На нивата", "Арменци", "Стон";
"Да се завърнеш..." (Д. Дебелянов) - съпоставка с "Черна песен", "Помниш ли, помниш ли...", "Един убит"
"Гераците" (Е. Пелин) - съпоставка с други творби като "Задушница";
"Септември" (Гео Милев)
"Зимни вечери" (Хр. Смирненски)
"Повест" (А. Далчев)
"Индже", "Албена" (Й. Йовков) - съпоставка с "Последна радост";
"Писмо", "Ти помниш ли" (Н. Вапцаров) - съпоставка с "Песен за човека", "Предсмъртно";
"Тютюн" (Д. Димов)
"Нежната спирала" (Й. Радичков)
"Дърво без корен" (Н. Хайтов)

Литература за XI клас (проект): 
"Железният светилник" (Д. Талев)
"Бай Ганьо на гости" (А. Константинов)
"Криворазбраната цивилизация" (Д. Войников)
"При Рилския манастир" (Ив. Вазов)
"Спи езерото" (П. П. Славейков)
"Градушка" (П. Яворов)
"До моето първо либе" (Хр. Ботев)
"Новото гробище над Сливница" (Ив. Вазов)
"Сватба" (Н. Фурнаджиев) - ново
"Борба" (Хр. Ботев)
"Андрешко" (Елин Пелин)
"Приказка за стълбата" (Хр. Смирненски)
"Паисий" (Ив. Вазов)
"Нощ" (П. Яворов)
"История" (Н. Вапцаров)

Литература за XII клас (проект):
"Аз искам да те помня все така" (Д. Дебелянов)
"Колко си хубава!" (Хр. Фотев)
"Любов" (А. Далчев)
"Спасова могила" (Елин Пелин)
"Молитва" (А. Далчев)
"Вяра" (Н. Вапцаров)
"Ветрената мелница" (Елин Пелин)
"Песента на колелетата" (Й. Йовков)
"Балада за Георг Хених" (В. Пасков) - ново
"Две души" (П. Яворов)
"Потомка" (Е. Багряна)
"Честен кръст" (Б. Христов) - ново

Липсващи произведения: Докато според сегашните програми има изисквания да се познават редица произведения на български автори, в новите проекти част от тях не се споменават дори и за съпоставката със задължителните творби. Сред тях са произведения на Христо Ботев - стихотворенията "Към брата си" и "Делба", фейлетона "Политеческа зима" и памфлета "Смешен плач"; на Иван Вазов - повестта "Чичовци", стихотворенията "Линее нашто поколенье" и "Към природата"; фейлетони на Алеко Константинов, сред които "По изборите в Свищов" и "Сеятели на рабски чувства"; разкази на Елин Пелин, сред които "На оня свят"; пиесата "В полите на Витоша" на Пейо Яворов; разкази на Йордан Йовков и др. Няма да се изучава и "Антихрист" на Емилиян Станев.