Нов проект за Закон за концесиите предлага затвори, туристически забележителности, музеи, археологически разкопки и обекти от недвижимото културно наследство да могат да бъдат отдавани на концесия

Докато общественото внимание е заето с промените в Изборния кодекс, нов закон за концесиите е пуснат от правителството за обществено обсъждане, като се предвижда да могат да се отдават на концесия затвори, туристически забележителности, музеи, археологически разкопки и обекти от недвижимото културно наследство, пише "Стандарт". 

Така министърът на културата би могъл да отдава на концесия паметници, собственост на държавата, за стопанисване на частни или смесени дружества. Общините ще могат да предоставят за стопанисване на бизнесмени местни туристически обекти. 

Нов закон с нови процедури

Новият закон регламентира всички възможности за отдаване на държавна и общинска собственост за ползване от частни фирми срещу заплащане на концесионно възнаграждение от тяхна страна, както и ред за предоставяне на публични услуги от частни компании, за което ще плащат гражданите, държавата или общините.

Новият закон за концесиите ще замени два действащи сега закона - за концесиите и за публично-частното партньорство. Предвидена е и възможност за изменение на сключените договори за концесия. Това ще става по предварително зададени за всеки договор условия.

Виж още: Съветът на Европа: Условията в българските затвори са ужасни

Освен открита процедура, в която да участват всички, са предвидени и два други модела за даване на концесия, при които ще се водят преговори с конкретни кандидати - състезателен диалог и състезателна процедура с договаряне. Двете допълнителни опции са, за да помогнат на възложителя, ако той няма нужната технологична или икономическа информация, за да направи предварителните анализи за концесията.

Максималният срок за концесиите за ползване е 25 години. А за концесиите за строителство и услуги не е предвиден максимален срок. Срокът ще е част от конкуренцията при кандидатстването, което би трябвало да предотврати концесии "за вечни времена". Идеята е инвеститорът да получи възможност да възвърне инвестицията си за гарантиран период. Към момента има таван на концесиите от 35 години. 

Въвеждат се три вида концесии - за строителство, за услуги и за ползване на държавна и общинска собственост. Само при последния вид е оставен таван в закона- те не могат да са по-дълги от 25 години. Концесиите за подземните богатства са изключени от обхвата на този закон.

Виж още: Ужасът на българските затвори

Новият проектозакон предвижда и създаването на публично-частни партньорства. При създаването на съвместни дружества с участието на частни компании държавата и общините ще имат право да блокират решенията и промените в устава им.

Един от спорните моменти в новия проектозакон е идеята и затворите да могат да бъдат давани на концесия. От една страна, това ще реши сериозните проблеми, с които държавата ни се сблъсква в момента по отношение на условията за живот в затворите. На България са отправени редица забележки по темата, а много затворници вече успяха да осъдят държавата именно заради това. 

От друга страна обаче, новият закон може да отвори множество врати за корупционни практики и лобизъм. Частни затвори има и в САЩ. Там се наблюдават редица проблеми с частните затвори, които комикът Джон Оливър разглежда в шоуто си: 

Източник: "Стандарт"