Ключова роля в плана на Норвегия за справяне със замърсяването на въздуха ще изиграят електромобилите

Норвегия се изправя пред амбициозен план относно транспорта в страната. Северната дърава си е поставила за цел да намали емисиите от въглероден диоксид, като до 2025 г. всички нови коли трябва да не произвеждат каквито и да е въглеродни емисии. 

Председателят на Постоянния комитет по енергетика и околна среда към норвежкия парламент Ола Елвенстуен, обяви, че страната се ангажира да намали емисиите на въглероден двуокис и вече е разработила различни политики да постигне това, пише GreenTech. 

Планът на Норвегия за борба с вредните емисии

Ключова роля в плана на Норвегия за справяне със замърсяването на въздуха ще изиграят електромобилите. Към момента страната генерира 97% от електроенергията си от възобновяеми източници (до голяма степен водноелектрически системи) и това е просто поредната крачка в зелените политики на страната.

До края на тази година всички общински превозни средства ще се движат на ток. До 2020 г. пък общественият транспорт като цяло да изостави изкопаемите горива. От 2022 г. влизат рестрикции и за такситата, а до 2025 г. всички нови автомобили ще бъдат с нулеви въглеродни емисии. 

Виж още: "Зеленият остров на света"

Облекчения за притежателите на електромобили

Прокарването на зелените идеи за частните автомобили пък ще стане чрез въвеждане на стимули за електрическите автомобили. Така например за електромобилите няма да има пътен данък, данък при продажбата, паркирането на обществени места ще е безплатно, както и преминаването по магистрали, мостове и т.н. Фериботният транспорт също се предвижда да е, както и общественото зареждане.

В Норвегия вече се наблюдава най-високият процент на електрически автомобили на глава от населението. Тази година 18,4% от новите автомобили, продавани в Норвегия, са електрически. Към юни тази година електромобилите са 2,1% (или 54 хил.) от всички 2,5 милиона автомобила в Норвегия.

Източник: GreenTech.bg