Данните са на Европейската комисия, която оповести Нова европейска програма за умения и призова държавите членки да подобрят качеството на уменията и тяхната приложимост на трудовия пазар (инфографика)

Българите на възраст 16-74 без основни дигитални умения са 69% спрямо 41% в целия ЕС.

Това показва инфографиката с данните за квалификацията у нас, разпространени от Европейската комисия по повод обявяването на Новата европейска програма за умения, с която държавите членки се призовават да подобрят качеството на уменията и тяхната приложимост на пазара на труда.

Графата "Образователни постижения" (горе вдясно) за нашата страна показва, че 54% от учащите у нас получават професионално образование, процентът висшисти на възраст 30-34 е 32 спрямо 38,5 в целия ЕС, а едва 2% от пълнолетните учат и през целия живот при 11% в ЕС.

Виж още: Всеки трети активен българин между 20 и 64 години живее и се труди на село

Трите професии с най-голям ръст у нас (долу вдясно) са:

1. Работници в строителството и добивната промишленост,

2. Банкови касиери, събирачи на вземания и всякакви сродни чиновници,

3. Посредници в сферата на бизнес услугите.

За сравнение - в ЕС това са: 1. Начални и предучилищни педагози, 2. Разработчици и анализатори на софтуер и приложения, 3. Финансови експерти.

Друга сравнителна графика показва и връзката между заетостта и квалификацията (долу вляво). Така например 53,9% от работодателите в България се затрудняват да намерят служители с адекватни на работата умения, при 40% в целия ЕС.

Същевременно обаче едва 31% от българските работодатели (при 66% за ЕС) финансират обучение и преквалификация на служителите си.

Виж още: 200 професии страдат от недостиг на квалифицирани кадри

Драстична е разликата спрямо целия Европейски съюз и в заетостта при младите хора с ниска квалификация - едва 1/3 у нас (33,4%) при средно повече от половината в 28-те държави от общността (53,1).

По-нисък в сравнение с ЕС обаче е и процентът на младите хора с висока квалификация, които са си намерили работа - 74,5 у нас, но 80,5 в цяла Европа.

Според проучвания на 70 млн. европейци им липсват адекватни умения за четене и писане, а дори още по-голям брой имат слаби умения в областта на цифровите технологии и ниска математическа грамотност. Това ги излага на риск от безработица, бедност и социално изключване, предупреждават от Еврокомисията.

В Брюксел признават, че голям брой европейци, особено висококвалифицираните млади хора, работят на позиции, които не отговарят на техните заложби и стремежи. В същото време 40% от европейските работодатели твърдят, че не им достигат хора с нужните умения за разрастване на предприятията и иновации.

Виж още: Всяка втора фирма в Европа не може да намери нужните ѝ кадри

Твърде малко хора обаче имат предприемаческата нагласа и компетентности, които да им позволят да започнат собствен бизнес и да се приспособяват към променящите се изисквания на пазара на труда, посочват още от ЕК.

Оттам очертават три цели за решаване на тези проблеми, подобряване на житейските перспективи, сплотяване на обществата и подпомагане на справедлив, приобщаващ, устойчив растеж:

- повишаване равнището на уменията,

- насърчаване на общополезните умения,

- намирането на начини за по-точно предвиждане потребностите на трудовия пазар, вкл. с диалог със стопанския сектор.

Виж още: Липсата на квалифицирани кадри гони инвеститорите от България

План за действие в 10 точки определя областите, в които ЕС може да помогне за подобряване на ситуацията - като се започне с по-доброто презгранично признаване на професионалните квалификации в ЕС и се стигне до "гаранцията за уменията", която помага на хората в зряла възраст с ограничени умения да придобият основна езикова, математическа и дигитална грамотност.

Източник: Европейска комисия