Днес препоръчваме чудесния документален филм за надеждата, страха и дигиталната култура "PressPausePlay".

Режисьорите Дейвид Дворски и Виктор Кьолер изследват околната среда в музиката и киното днес в документалния си филм PressPausePlay.

Филмът включва диалози с редица креативни хора като музикантите Моби, Хот Чип, Робин, медийни анализатори, писатели и дори непопулярни режисьори и композитори, като точно изобразява перспективата и артистична нагласа на поколението творци на нашето време.

PressPausePlay изразява много противоречиви и провокиращи идеи, но и осигурява алтернативен поглед върху моментното състояние на музиката, киното и влиянието им върху нашата култура.

Няма субтитри, но заслужава да му отделиш един час.