Компанията е цар в продаването на ценности

Когато стане въпрос за имидж, "Кока-кола" са един от най-добрите примери как се правят нещата. От компанията са царе на това да предадат емоциите и ценностите, които са заложили като основни в изграждането на корпоративния си имидж. Това личи и от последната им реклама: Кока-кола - Friendly Twist

Първият ден в университета е най-самотното време. Тогава общуването с другите и разговорите са сведени до минимум. Кока-кола обаче намира начин да промени това, карайки хората да работят заедно. Те променят капачките си по такъв начин, че една бутилка да може да се отвори само и единствено с помощта на друг човек и друга бутилка.

Така освен че човек може да изпие една кока-кола, ще може и да завърже познанство.