Little Printer е устройство, което улавя обновления в популярните социални мрежи и дигитално съдържание от смартфони.