МОН планира още премахване на професионалния бакалавър, за който се учи 3 г., а не 4, колкото са необходими за придобиването на степента "бакалавър"

Ръководството на Министерството на образованието (МОН) поиска закриване на университети чрез финансови механизми, които да "оптимизират" мрежата от висши училища в България. Това става ясно от плана за изпълнение на актуализираната стратегия за висшето образование. Двата документа бяха публикувани на сайта на МОН.

Въпросните финансови механизми не са конкретизирани в тази дейност, но от други дейности, предвидени в плана, става ясно, че управленският екип в МОН планира да: диференцира финансирането на ВУЗ-овете и то вече да зависи от качеството и реализацията на завършилите студенти; да субсидира научната дейност на база резултатите на конкретния университет, тя също да се дава на база диференциран подход (въз основа на брой публикувани и реферирани научни статии в международните бази данни, получените цитати, подадените заявки за международни патенти и др.); въведе ограничителен праг при предоставянето на субсидия за научна дейност и парите да бъдат спирани за ВУ със слаби научни резултати.

Виж още: 550 свободни места за бакалавър в СУ

В плана е заложено още спиране приема в университети по професионални направления, които не дават висококачествено образование и чиито възпитаници не се реализират добре на пазара на труда.

Държавата, в лицето на служебното правителство, планира и да позволи на университетите сами да печелят, като им разреши стопанската дейност и създаването на фирми. Това е нещо, за което настоява от години дългогодишният ректор на УНСС, съветник на президента Георги Първанов, а сега кандидат-депутат и водач на листа на АБВ в 23 МИР в София проф. Борислав Борисов, информира Offnews.bg.

Друга промяна, планирана от служебния управленски екип в МОН, е кардинална промяна в начина на акредитация на университетите. Сегашните два вида акредитация - институционална и програмна - ще се обединят до 2016 г., е записано още в плана.

Дали той ще се изпълни обаче зависи не толкова от служебното правителство, а най-вече от следващото правителство и парламент, който ще бъде определен на предсрочните парламентарни избори на 5 октомври.

Виж още: От тази година в СУ се влиза с тройка