Какво представлява институцията "омбудсман" и с какво се занимава избраният на този пост

"Кандидатирам се за омбудсман, защото непрекъснато съм била в досег със социалното страдание на хората. Разбрах, че тези проблеми не могат да се решат само партийно и политически и реших да се посветя институционално на тази кауза", декларира неотдавна Мая Манолова, преди да бъде избрана за национален омбудсман.

Всъщност има логика именно представителка на левицата да заема поста "обществен защитник" (Ombudsman.bg), който Константин Пенчев овакантява през октомври. За целта Манолова жертва депутатското си място, а трябва да напусне и всички партийни позиции, дори самата БСП.

В интервю пред в. "Стандарт" новоизбраният омбудсман уверява, че през този нов етап от живота си ще се посвети на защитата на българските граждани.

Всъщност затова влязох в политиката преди 10 години, затова преди 20 години станах адвокат, но се убедих, че в България в този момент хората имат нужда най-вече от институционална защита, обяснява Мая Манолова. Кандидатурата й беше издигната от неправителствени организации.

Какво всъщност представлява новата й длъжност?

Според определението, формулирано у нас, омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е едноличен висш и независим конституционен орган с 5-годишен мандат. Подчинява се само на конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила у нас.

Първи на този пост у нас Народното събрание избра ветерана парламентарист Гиньо Ганев, който беше омбудсман през 2005-2010 г.

Самата дума идва от скандинавските езици, като ударението на български се поставя върху първата гласна.

По какви въпроси може да помага омбудсманът

Омбудсманът се застъпва за нас, когато са засегнати или нарушени нашите права и свободи. Дейността му и средствата, с които е позволено да се намесва, са дефинирани в Закона за омбудсмана средства

Всеки у нас, българин или чужденец, може да се обърне към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:

- държавните и общинските органи и техните администрации;

- лицата, които предоставят обществени услуги - например топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК, образование, здравеопазване и др.;

- администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Омбудсманът обаче няма правомощия да отменя административни актове. Неговата задача е

чрез силата на аргументите и справедливото обществено мнение

да убеди един орган да поправи своята лоша администрация и/или да отмени свои актове, с които накърнява правата на хората.

Затова и избираните на тази длъжност са юристи, макар че омбудсманът не може да представлява гражданите пред съда и да води съдебни дела от тяхно име.

Омбудсманът все пак е ограничен в работата си - не му е позволено да разглежда жалби и сигнали, които се отнасят до работата най-висшите държавни органи: Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата.

Той не може да се намесва и в правораздаването

и съдебната власт изобщо - съд, прокуратура и следствие, - когато е налице влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или следствието. Не се произнася и по същество за висящи съдебни или досъдебни производства.

Не очаквайте от него (а след октомври - от нея) да решава частни взаимоотношения, например междусъседски или роднински конфликти, лични спорове с частни фирми, кооперации, банки.

И друго две важни условия, ако искате омбудсманът да разгледа вашия проблем - не се допускат за разглеждане случаи на нарушения, извършени преди повече от две години, а вашата жалба или сигнал не трябва да са анонимни.

Постът на омбудсмана се среща не само на национално ниво - от средата на 90-те години се избира и европейски омбудсман, който наблюдава органите и институциите на ЕС. В момента на тази длъжност, базирана в Страсбург, е ирландката Емили О'Райли (вдясно) - тук на среща с еврокомисаря Кристалина Георгиева в Брюксел, юни 2015

Източник: Ombudsman.bg