Въпреки това портфейлът на компаниите за бързи кредити устойчиво нараства

С 465, 7 млн. лв. са намалели към края на юни лошите бързи заеми, които не се погасяват редовно, показват последните данни на БНБ. Това е 22,8% от целия кредитен портфейл на фирмите, специализирани в отпускането на бързи пари, пише "Труд".

За сравнение за същия период миналата година проблемните бързи заеми са били 614 млн. лв., стигайки 30,5% от раздадените средства.

Все по-малко бързи кредити

До края на второто тримесечие на 2015 г. компаниите за бързи кредити общо са раздали над 2 млрд. лв. на граждани и фирми. Данните на централната банка показват, че проблемните бързи кредити са се увеличили с близо 40% за последните четири години.Например в края на юни 2011 г. те са били 349,9 млн. лв. Пак от юни, но 2014 г. обаче делът им плавно намалява.

Според изпълнителния директор на компания за бързи кредити Пламен Йончев подобряването на тенденцията напоследък се дължи не толкова на по-добрата дисциплина на гражданите, колкото на продажбата на "лоши" кредитни портфейли на фирмите за събиране на вземания. 

Данните на БНБ действително показват увеличение на сделките по тази линия. Продадените кредити през второто тримесечие на 2015 година са за 56,8 млн. лв., докато през същия период на миналата година са били за едва 5,3 млн. лв.

Виж още: Бързи кредити по нови правила

Други експерти в областта смятат, че намаляването на дела на лошите заеми е свързано с подобряването на икономическата обстановка като цяло.

Най-вече домакинства теглят бързи кредити

Данните на БНБ показват, че домакинствата са основните клиенти на фирмите за бързи кредити. Към края на юни заемите, отпуснати на граждани, възлизат на 1,57 млрд. лв. Средствата, отпуснати на фирми, достигат 396,6 млн. лв. Малки суми са били изтеглени и от други финансови предприятия, и от държавния сектор.

Въпреки че растежът на кредитите в банковия сектор е близък до нула, портфейлът на компаниите за бързи кредити устойчиво нараства. През последното тримесечие отпуснатите нови заеми възлизат на 50 млн. лв.

Източник: в "Труд"