Съдът е решил, че е нарушена процедурата на тристранните преговори, след които може да се вземе подобно решение

ВАС отмени Постановление на Министерски съвет, с което се определи минимална работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лв., съобщава Българска търговско-промишлена палата на сайта си.

Делото се образува след жалба на четири представителни на национално равнище работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, съобщават от съда.

Според мотивите на съда е нарушена законовата процедура - постановление е прието от МС без предварителното обсъждане на проекта (в предвидените нормативни срокове) с представителните работодателски организации.

Решението на ВАС е сигнал към новото правителство да се спазват правилата на социалния диалог - при равнопоставеност на страните, участващи в него, се казва в съобщението на Българска търговско-промишлена палата

Размерът на минималната работна заплата е един от основните икономически показатели в страната и от особена важност, както за работодателите, така и за работниците. Поради това определянето на този показател от изпълнителната власт при сепаративни договорки само със синдикатите е извън националните и европейски правила за социално сътрудничество и не е в интерес на конструктивното партньорство, се казва още в съобщението.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав.