Краят на лятото наближава. Предвестниците на това събитие – щъркелите, си тръгват.

Всеки ден гости и жители на Варна наблюдават впечатляващата гледка на стотици прелитащи птици, които се включват в миграционния фронт, известен като "Виа Понтика" (Via Pontica).

Любимо място за почивка на прелетните птици си остават Бургаските влажни зони. Те са един от пунктовете по "Виа Понтика", където мигриращите птици традиционно спират да отдъхнат. Друга голяма "спирка" за мигриращите птици е местността "Болата" на север от нос Калиакра.

Край Бургас минават около 400 000 щъркела, което е около 75% от популацията в Европа. В края на август се очакват пикове - тогава за един ден могат да прелетят близо 50 000 птици.

През европейската зима белите щъркели отлитат на юг, където могат да си намерят храна. Някои щъркели от Северна Европа прекарват зимата в Южна Испания, където зимата не е така снежна и студена, но повечето отиват в централна и източна Африка, като често прелитат по 12000 км, поясняват от Българското дружество за защита на птиците.

Щъркелите летят само през деня. За да прелитат големи разстояния, използват реещ полет и топлите възходящи въздушни течения, наречени термали. Тези течения са невидими вълни от топъл въздух, който се издига от земята в следствие от нагряването й от слънчевите лъчи. 

Навлизайки в термалите, щъркелите се издигат високо от тласкащия ги нагоре топъл въздух. След като достигнат най-високата точка на термала, щъркелите го напускат, носейки се плавно и на дълги разстояния. Постепенно губят височина, докато достигнат до следващия термал.

По-лесно за щъркелите е да мигрират на големи ята. Когато една птица открие термал, останалите я следват и започват заедно да се реят. Колкото повече птици летят заедно, толкова по-лесно за тях е да намерят подходящ термал. Ето защо големите ята мигрират по-бързо от самостоятелно придвежващата се птица. През есента могат да се наблюдават ята от по 10000 мигриращи щъркели, а понякога и по-многобройни. 

Ако имат добри условия за реене, белите щъркели могат да изминават по 500 км на ден. Общото разстояние, което изминават по време на миграция е от 2000 до 10 500 км и го преминават за около четири седмици. 

През есента младите щъркели напускат гнездата, за да тръгнат на път 1-2 седмици по-рано от техните родители. През пролетта миграцията обратно към Европа отнема повече време. Птиците изминават по-къси разстояния дневно, тъй като времето през пролетта е по-лошо. Щъркелите летят към гнездовищата си в периода от януари до април. В България пристигат в началото на март.

Според народните поверия ако миграцията подрани, зимата ще бъде люта и дълга, но сега.