Намаляват възможността за плащане в брой от 15 000 на 5000 лв.

Правителството прие въвеждането на т.нар. данък "Уикенд", според който използването на фирмено имущество за лични цели се облага. Това стана, след като одобри данъчни промени в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Според новите промени, ако превозни средства и вещни права с данъчна основа при придобиването над 5000 лв. или недвижими вещи с приспаднат данъчен кредит се използват освен за служебни и за лични цели от собственик или работници във фирма, регистрираното лице ще трябва да подаде декларация в НАП.

Сред приетите от кабинета промени е имотите в населени места със статут земеделска земя и без предназначение, тоест пустеещи, да бъдат облагани с данък.

Намаляват възможността за плащане в брой

Плащанията в брой ще бъдат намалени от 15 000 на 5000 лв. с цел ограничаване на сивата икономика, като ограничението ще важи и при плащане с чуждестранна валута, когато в левове е равна или повече от 5000 лева.

Виж още: ГЕРБ се отказват от идеята за 2% данък "кмет"

Кметовете на общините, пък да бъдат санкционирани от министъра на финансите, ако не предоставят ежедневна информация на ведомството по електронен път, предвиждат още приетите от правителството промени.

Източник: "Дарик"