Кабинетът официално прие минималната работна заплата да стане 460 лв., смятано от 1 януари 2017 г.

В последното си заседание правителството на Бойко Борисов определи линията на бедност в страната за 2017 г. - 314 лв. Това е с 14 лв. повече в сравнение с миналата година.

Линията на бедност се ползва при формирането на политиката по доходите, като този показател се определя по специална методика в зависимост от данните в изследването "Наблюдение на домакинските бюджети" на Националния статистически институт (НСИ).

С друго решение кабинетът вдигна минималната работна заплата (МРЗ) на 460 лв., считано от 1 януари 2017 г. Това е увеличение с 40 лв. или с 9,5% спрямо миналата година.

Решението за покачването на МРЗ бе взето от правителството на Бойко Борисов в края на миналата година, но в сряда бе прието постановлението след проведено обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Работодателските организации обаче бойкотираха въпросното заседание като протест срещу решението за административно покачване на минималното възнаграждение.

Виж още: Колко души в България работят на минималната заплата

Друго решение на кабинета определи минималната работна часова ставка да бъде 2,78 лв за извършен труд на час.

"С повишаването ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства. С промяната се очаква да бъде намален и рискът от бедност сред работещите", гласят мотивите на правителството.

Според тях за повишаването на минималната работна заплата способства икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличението на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.