Според бизнеса предвижданият ръст на минималното възнаграждение с 9,5% "не почива на обективни икономически съображения"

Работещите у нас на пълен 8-часов ден, които се осигуряват на минимална заплата от 420 лв., са близо 63 хил. Това сочат официалните данни на Националната агенция по приходите, цитирани от "Сега".

Това означава, че тези работещи ще плащат по-високи осигуровки от януари, тъй като плановете на кабинета са да увеличи минималното възнаграждение на 460 лв.

Увеличението беше потвърдено от социалния министър Зорница Русинова през уикенда, въпреки че работодателите не са съгласни, защото този размер не е съгласуван със социалните партньори. Работодателите искат замразяване на заплатата на тазгодишните 420 лв. 

Според бизнеса ръстът на минималното възнаграждение с 9,5% (от 420 на 460 лв.) "не почива на обективни икономически съображения и не отчита фактори като инфлация, производителност на труда, заетост, динамика на БВП и др.".

По-високата минимална заплата ще даде отражение и върху минималните осигурителни доходи в редица сектори. Въпреки че 2017 г. ще е нулева за праговете, тоест те няма да се повишават, навсякъде, където сумата е под 460 лв., прагът ще се вдигне до планираната за 2017 г. минимална заплата. Така в 45% от секторите и длъжности отново ще има административен ръст, и то сериозен. 

Според проектобюджета на Държавното обществено осигуряване минимален праг от 460 лв. ще има за всички работници без специална квалификация. От 85 сектора само в три прагът е по-висок от минималната заплата за този неквалифициран персонал - в търговията е 470 лв., във въздушния транспорт е 488 лв., а в производството и разпространението на газ е 485 лв. За работещите в селското и горското стопанство прагът също е масово 460 лв., както и за персонала, зает с услуги за населението, търговията, и охраната.

Отделно към тази нова осигурителна тежест догодина за всички осигуряващи се ще се прибави и 1 пункт към вноската за пенсия, която ще стане 18,8%.

Източник: в. "Сега"