България е една от държавите в Европа с най-мръсен въздух

За пореден път в български градове беше измерено наднормено запрашаване на въздуха, съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда.

Измерването на нивата на замърсяване на въздуха, направено вчера, показва, че фини прахови частици над нормата са били регистрирани в Благоевград, Перник, Ловеч, Смолян и София. Стойностите на замърсяване са между 1,01 и 1,99 пъти над средноденонощната позволеното.

Замърсяването на въздуха в България е един от сериозните проблеми, на който не се обръща достатъчно внимание.

Предупреждения за мръсния въздух

Доклад на ООН от 2011г. показва, че България е една от държавите в Европа с най-мръсен въздух. В специален материал от 2013 г. "Ню Йорк таймс" също беше обърнал внимание на проблема, определяйки Пловдив, Плевен и Добрич като едни от градовете с най-мръсен въздух. Според авторитетния вестник България е страната с най-мръсен въздух в Европа, следвана от Полша.

В началото на 2014 г. проучване на Европейската агенция по околната среда показа, че 4 от 5-те европейски града с най-замърсен въздух са български. В тази не особено престижна класация на първо място е Перник, следван от Пловдив, полския Краков, Плевен и Добрич.

Основната причина за замърсяванията - ТЕЦ-овете

Сред основните замърсители на въздуха са ТЕЦ-овете, които осигуряват 43% от енергията на страната. Друг ключов фактор са и множеството задръствания в големите градове като София и Пловдив, които допълнително допринасят за замърсяването.

Според експерти 2000 случая на преждевременна смърт всяка година се дължат на прекалено високата концентрация на частици и на серен диоксид, изхвърляни от ТЕЦ-овете.

Последният доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), оценяващ щетите от промишлените инсталации в Европейския съюз показа, че ТЕЦ "Марица-изток 2" е нанесла най-много щети на здравето на хората и на околната среда в Европа.