Много онлайн потребители са получили на пощите си имейл, който ги призовава да платят мними задължения под заплаха от съдебно преследване

Нова фишинг схема се наблюдава в интернет. Потребители на онлайн пощи получават странни имейли, информиращи ги за несъществуващи дългове, изпратени от японски потребител, но подписани с българско име.

В писмото, без да фигурира обръщение, на български език се посочва, че фирма на получателят е заявила услуги на стойност 2903 лв. Посочен е номер на договор, който обаче не е прикачен в самото писмо.

"Съгласно условията на договора, в съответствие с параграф 3.0, в рамките на 5 работни дни от датата на предоставяне на услугите, трябва да бъде направено плащане в пълен размер. В съответствие с точка 3.2 от настоящия договор следва санкция в размер на 3,5% от стойността на предоставените услугите, за всеки просрочен ден. Към днешна дата, плащане от вас не е постъпило. Въз основа на изложеното по-горе, ние ви призоваваме до 15.03.2017, да изплатите изцяло задължението си в пълен обем", пише в писмото.

В заключение получателят е заплашен, че ако не плати посочената сума ще бъдат сезирани компетентните органи.

Към писмото е прикачен архивиран файл, който обаче е най-добре да не се отваря, тъй като в него се съдържа най-вероятно вирус, който може да установи контрол върху компютъра на получателя. 

Писмото се разпраща масово, като част от получателите дори нямат регистрирани фирми. Призоваваме за повишено внимание към подобни имейли и най-вече - да не разархивирате файловете, прикачени към тях, преди да се уверите, че 1) писмото е наистина предназначено към вас, и 2) Наистина съществува договор, по който дължите някакви пари. 

В такъв случай обаче комуникацията ще е много по-обширна и подробна, а приложените документи едва ли ще са в архивиран формат.