Външното оценяване ще изпитва компютърните умения на учениците

От МОН ще тествет нова матура за десетокласниците. През юни 1000 ученици ще бъдат подложени на изпит за компютърни умения. Това предвижда проект, който министър Тодор Танев ще внесе за одобрение в Министерския съвет до седмици.

ИТ матура за десетокласниците

Идеята е до края на мандата на този кабинет всички ученици от десетите класове да полагат новия тип матура. Тази цел е заложена и в управленската програма на правителството.

Според експертите бъдещото външно оценяване се налага от условията на развиващия се свят. Каквато и професия да изберат децата, ИT способностите са ключови в ХХI век. Затова и самата нова матура ще се провежда онлайн. Подобни тестове се извършват във всички държави от ЕС и въз основа на резултатитем министерствата изготвят и коригират учебните програми по информатика.

Останалите матури

Останалите матури остават същите както досега - след четвърти и седми клас, като тестовете по български език и математика след прогимназията ще са валидни не само за завършване на основно образование, но и за вход в елитните математически и езикови гимназии. Задължителни матури държат и завършващите XII клас. 

Според проекта на постановление до края на годината Министерството на образованието ще отпусне 4,4 милиона лева за финансиране на различните видове изпити.

Проф. Танев ще внесе за одобрение от министрите и финансирането на учебници и помагала за българските училища зад граница. Със 7,5 млн. лв. до края на годината ще бъде изградена специална интернет връзка между просветните инспекторати по региони, ще бъдат купени компютри и ИT оборудване.

Източник: в. "Преса"