Величествената и впечатляваща с красотата си местност е разположена по поречието на река Триградска

Триградското ждрело се намира на север от село Триград, по пътя за Девин. За да стигнеш до ждрелото от Девин, следвай извивките на Триградска река към нейните извори. От пътя една след друга се редуват красиви панорамни гледки към бреговете на реката, надвисналите над нея скални каскади и ширналите се поляни около меандрите й.

След като преминеш през селата Грохотно и Тешел, поеми по шосето, пресичащо Бийновска река и продължи нагоре по каньона на Триградска река, водещ към селата Гьоврен и Триград. При следващото разклонение на пътя тръгни надясно към с. Триград. Тесният живописен каньон Триградско ждрело е прорязан от реката в отвесните пясъчни и варовикови скали.

Западната стена на ждрелото се издига на височина 180 м, а източната достига до височина  300-350 м. В началото на ждрелото разстоянието между двете стени е около 300 м, но в по-северните части става по-малко от 100 м.

Същинската част на ждрелото се разпростира на 2-3 км по протежение на реката. Огромните скали стесняват пътя на водата, която навлиза в пролома буйна и разярена. Средната надморска височина на ждрелото е около 1450 метра. Най-ниската част е местността Буков мост (946,5 м н.в.), а най-високата е при връх Кулата (1543 м н.в.). Природната забележителност е обявена за защитена територия през 1963 г.

В района са правени много археологически разкопки, от чиито находки се съди, че тук някога е имало пещерни жилища и тракийски некрополи. Една от забележителностите на Триградското ждрело е пропастната пещера Дяволското гърло. Водата се спуска в нея и образува 42-метров водопад. Около 530 м надолу по реката водата отново се появява във вид на карстов извор. Пещерата е благоустроена и отворена за посещения.

Друга забележителност е Харамийската пещера. Тя е в източната страна на отвесните скали. На 8 км от ждрелото се намира и Ягодинската пещера, която е най-дългата в Родопите.

В местността Чаирите има шест наклонени свлачищни езера, а в скалите на Триградското ждрело се наблюдават над 10 вида редки птици. Природните забележителности на ждрелото са обявени за защитена територия.

Тук вирее и красивото планинско цвете силивряк. Силиврякът е рядък реликатен ендемит за Балканите, притежаващ уникалното свойство да се възстановява дори и след като е хербаризиран. Докато пътуваш из региона, можеш да се полюбуваш на нежните му цветове по планинските поляни.

А който все още не е ходил в село Триград, трябва да поправи този пропуск, защото възможностите за отдих и разходки сред красивата природа на селото са много и прекрасни. Тук ще се срещнеш с чудни и необикновени места, в които просто ще се влюбиш. Изживяването е неповторимо, а споменът остава завинаги.

Източник: Bulevard.bg