Масово сред академичната общност хората са над 35-годишна възраст

Едва 12% от учените в Българската академия на науките (БАН) са на възраст под 35 години, като подобна е ситуацията и с университетските преподаватели в две от най-големите висши учебни заведения в страната - Софийския университет и УНСС.

Ключов проблем за привличането на млади хора към академичните професии е моментът със заплатата. Месечното възнаграждение за млад учен е 440 лв., а професорите получават по 750 лв.

Това води и до вдигане на средната възраст на преподавателите в университетите. Така според данните на СУ средната възраст на преподаващите е 57,8 г., като преподавателите над 50 години са 859 на брой, а над 65 г. са 72-ма.

В УНСС средната възраст е доста по-ниска - 49 години. От 518 преподаватели на основен трудов договор, 277 от които са хабилитирани, най-младите до 35 г. са 80, или 15,4% . Над 50-годишни са 261 преподаватели.

Поради съществената липса на кадри много наши университети задържат на работа преподаватели с след навършването на пенсионна възраст. По този повод някои вузове предлагат възрастта за пенсиониране на някои професори да се увеличи до 70 г. и често най-добрите продължават да преподават с решение на академичните ръководства.

Източник: в. "Сега"