Над 52 хил. зрелостници се явяват на задължителните държавни зрелостни изпити

Над 50 хил. дванадесетокласници се очаква да се явят на държавните зрелостни изпити през май 2017 г. На 17 март т.г. изтече крайният срок за подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за майската сесия на 2017 г.

Данните на МОН затвърждават тревожната тенденция все по-малко младежи да се явяват на задължителните матури. За първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература заявления са подали 52 553 абитуриенти.

На втори задължителен държавен зрелостен изпит по избор искат да се явят 53 340 младежи. В това число влизат и заявления на хора, които не са успели да положат успешно изпита през минали години.

При 54 346 души, колкото е випускът на дванадесетокласниците през тази година, това означава, че поне около 2000 зрелостници, завършващи тази година средно образование, нямат никакво намерение дори да се пробват на изпита по български.

Крайният срок за участие на изпитите през майската сесия изтече на 17 март. Първата матура по български език и литература е планирана за 19 май, а втората - по предмет по избор - на 22 май. 

Биология и здравно образование е най-желаният предмет за втори зрелостен изпит. За него кандидатстват 14 053 зрелостници. За първи път английският език измества предмета география и икономика. Той е предпочетен от  11 616 дванадесетокласници, а географията и икономика - от 8677.

2868 са подадените заявления за изпит по математика, по история и цивилизация те са 1427, а по немски език - 1031. Най-малко абитуриенти искат да се явят на изпит по италиански език - 81.

За първи път тази година дванадесетокласниците от професионалните гимназии и паралелки имат възможност да избират дали да полагат втория задължителен зрелостен изпит по общообразователен предмет, или вместо него в дипломата им да се впише средноаритметичната оценка от двата държавни изпита за придобиване на професионална квалификация. 7601 младежи са предпочели оценката от изпитите по професия пред втория държавен зрелостен изпит.

За трети зрелостен изпит по желание са кандидатствали 751 ученици, което е със 190 повече от миналата година.
Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 19 май 2017 г., а вторият задължителен държавен зрелостен изпит - на 22 май. Изпитите по желание ще са в периода от 26 май до 2 юни по график, който ще бъде обявен допълнително.

За тази година например заявления за участие на първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература са подали 52 553 души, като в това число влизат и хората, които не са успели да положат изпита през минали години. 

За първи път тази година матурите официално ще бъдат проведени на модули, като опит да се попречи на поголовното преписване. Рестриктивната мярка бе изпробвана пилотно през 2016 г. на септемврийската поправителна сесия. Някои матури, като тази по български език например, ще бъдат на три модула - първите два (въпроси с отворени и затворени отговори) ще са по 1 час, а третият - писане на съчинение - 2 часа, като абитуриентите ще могат да напускат изпитната зала едва след като приключат и предадат всеки от модулите. По други предмети пък модулите ще са само два.