Корупцията на всички държавни нива и най-вече в съдебната система, лошата медийна среда и ерозията на демокрацията водят до това страната ни да изпада в категорията "превзета държава"

В България се наблюдава сериозна ерозия на демократичните ценности, заявяват от Института за пазарна икономика (ИПИ) на база на изследване за състоянието на демокрацията и свободната инициатива в България.

От ИПИ посочват, че от 2013 г. насам в България се наблюдава период на тежка политическа нестабилност и влошена медийна среда, които представляват сериозна заплаха за бъдещето развитие на страната ни. В доклада си те посочват трите основни групи предизвикателства пред демокрацията в България, които подкопават потенциала на страната ни.

Според експертите, влези участие в изготвянето на проучването на ИПИ, главното предизвикателство пред демокрацията у нас може да се обобщи в термина "превзета държава". С този термин експертите оприличават "определен вид систематична политическа корупция, която покрива широк спектър от държавни институции", не само в законодателната и изпълнителната власти, но най-вече в съдебната власт.

Виж още: Докладът на ЕК за България с нови препоръки в борбата с корупцията

Експертите подчертават, че демокрацията в България се проваля по отношение на ефективното разделение на властите и върховенството на закона. Като най-спешен за решаване те определят проблема в съдебната система - наблюдава се огромно недоволство от липсата на наказания в страната. Друг голям проблем е голямата "централизацията" на корупцията у нас - силно политическо влияние над определени сектори в икономиката, упражнявано от малка група високопоставени хора.

Според доклада на ИПИ решението на проблема на "превзетата държава" трябва да се търси на много нива.

Една от най-важните крачки в този процес трябва да бъде създаването на широка коалиция за съдебна реформа, която да премахне политическият контрол над Висшия съдебен съвет (ВСС) и да ограничи ролята на главния прокурор. Трябва в страната ни да се проведе и дълбока реформа на прокуратурата, която да внесе по-голяма прозрачност и децентрализация. Експертите подчертават, че е важно да се направи и пълна реформа на бюджета на съдебната система и той да стане открит.

Виж още: На първо място сме в ЕС по корупция за 2016 г.

Лошото медийно пространство в страната ни подхранва посочените процеси. Виждаме как в България има все повече зависими и пропагандни медии. Свободата на медиите и медийният плурализъм са едни от основните условия за наличието на демокрация.

Препоръките на експертите на ИПИ посочват, че за да се подобри медийната среда у нас, а от там и демокрацията, трябва да има ясни правила за разпределението на всички форми на публично финансиране на медиите. Трябва още да се променят правилата за "предизборни кампании" и медийно планиране, чрез които се източват публични средства и се ограничава публичният дебат.

Виж още: Речта на омразата си проправя път в медиите

Като трети фактор за ерозията на демокрацията у нас, от ИПИ посочват възхода на националистическите партии и широкото разпространение на икономическия популизъм в страната ни. Според експертите политиците, които експлоатират бежанската криза, са същите, които използват икономическия популизъм, за да печелят гласове.

За борбата с ксенофобията и икономическия плурализъм е необходимо да се изгради институционална рамка по въпросите за човешките права и по отношение на бежанците. Такава рамка ще намали напрежението и интереса на гражданите към националистическите партии, а от там и популизма. От ИПИ посочват, че по-доброто образование също ще спомогне за израстването на народа ни по тази болна тема.

Виж още: Все по-толерантни сме към речта на омразата

От друга страна изграждането на една по-добра среда за предприемачите у нас ще спомогне за по-голям икономически растеж и ще заздрави средната класа, която ще стане по-малко зависима от политиците.

Като заключение от ИПИ посочват, че демокрацията в България е изправена пред сериозни предизвикателства, които излизат извън чисто политическия дебат. За да успее да се справи с предизвикателствата, България има нужда от силно общество.