В половината домакинства в големите градове има смартфон, броят на телевизорите с плосък екран също нараства, а лаптопите са в застой, отчита актуалната статистика на "Нилсен"

Ръст на използваните "преносими екрани" - смартфони и таблети, в големите градове отчита най-новото от регулярните проучвания на "Нилсен Адмосфер България", т.нар. continual surveys, които са част от проекта за измерване на телевизионната аудитория у нас.

През есента на изминалата година 41% от домакинствата са декларирали, че притежават поне един смартфон, което е два пъти
повече, отколкото година по-рано. Увеличили са се и домакинствата с таблети, като техният брой е достигнал над 1/5 от всички домакинства в страната.

Дълготраен застой се наблюдава обаче в броя на домакинствата с преносими компютри. Според данните от актуалното проучване такива компютри притежават 37% от домакинствата в страната.

Съвсем очаквано данните показват ясно, че модерните технологии са значително по-разпространени в големите градове, отколкото в селата и градовете с население до 3000 жители. В градовете с над 100 хил. жители например телевизори с плосък екран имат почти 70% от домакинствата.

Подобно разпределение се наблюдава и при т.нар. "преносими екрани" (смартфони и таблети). В сила е правилото, че колкото по-голямо е населеното место, толкова повече са притежателите на такива устройства.

Виж още: Смартфоните променят начина, по който мислим

В градовете с над 100 хил. жители например, смартфон има в половината от домакинствата, а таблет - в 1/4 от тях, докато в селата и градовете с население до 3000 жители делът на смартфоните спада до близо 1/4, а на таблетите - до едва 13%.

Телевизори с плосък екран притежават все повече домакинства в България, е друг от изводите на проучването. Броят им се увеличава за сметка на класическите телевизори с електроннолъчева тръба (CRT), които постепенно изчезват.

Телевизорите с плосък екран (към които спадат LCD, LED и плазмените телевизори) стават все по-популярни, като през изминалата година броят на притежаващите ги домакинства се е увеличил с 5%. Данните от есен 2015 показват, че такива телевизори притежават 56% от домакинствата в страната, повечето от които са в градовете с население над 100 хил. жители.

Най-разпространени у нас обаче си остават класическите телевизори (CRT), които се срещат в 63% от домакинствата. Все пак проучването показва ясно изразена дългосрочна тенденция към намаляване на техния брой. Домакинствата, които през изминалата
есен са декларирали, че притежават такива телевизори, са с 5% по-малко, отколкото през 2014 г.

Виж още: Младите гледат все по-малко телевизия

Източник: Нилсен Адмосфер България