Възпитаниците на водещите университети по направления получават до 4 пъти по-високи заплати от колегите си от по-скромните висши учебни заведения

Най-високи доходи у нас получават студентите, завършили "Информатика и компютърни науки" в СУ и "Администрация и управление" в Американския университет в България, като те получават средно по над 3000 и над 2750 лв. 

Завършилите най-добрите университети в България получават над 4 пъти по-високи заплати от колегите си, завършили същите специалности, но в други университети у нас.

Това показват данните от новото, пето издание на рейтинговата система на висшите училища у нас за 2015 г., представено днес от Министерството на образованието и науката и от консорциума по проекта.

Системата е създадена през 2010 г. по европейски проект в сътрудничество между МОН (дирекция "Висше образование") и консорциума "ИОО-МБМД-С" (Институт "Отворено общество", Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и "Сирма груп").

Заплати

По данни на проучването среден месечен осигурителен доход над 1000 лева получават завършилите 13 професионални направления, сред които "Военно дело", "Информатика и компютърни науки", "Проучване и добив на полезни изкопаеми", "Математика", "Металургия", "Комуникационна и компютърна техника", "Обществено здраве", "Медицина", "Политически науки", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Фармация" и "Физически науки". 

Водачи по направления 

Тазгодишната класация на университетите показва, че СУ е лидер в 21 от 24-те професионални направления, в които обучава студенти, а Американският - в направлението "Администрация и управление". Медицинският университет в София е първи във всички 5 направления, по които обучава. Техническият университет има водещи места в 6 от 9-те направления, по които има студенти. Сред водещите в определени направления у нас са още Аграрният университет в Пловдив, Медицинският във Варна и Тракийският в Стара Загора.

Данните от рейтинговата система показват, че студентите в първи курс в направленията "Медицина", "Фармация" и "Стоматология" имат най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование - над 5,45. С най-нисък успех от средното образование са първокурсниците в направленията "Животновъдство", "Металургия" и "Материали и материалознание" - под 4,40.

Данните показват също, че през първите пет години след завършването си по-малко от половината (47%) от наетите висшисти работят на позиция, за която се изисква висше образование. 

Виж още: Българското висше - на бой за студенти

Удовлетвореност

Рейтинговата система измерва и степента на удовлетвореност на студентите от професионалното направление. Тя показва какъв процент от тях биха записали отново същата специалност в същото висше училище. Данните са от социологическо проучване сред студентите.

На първо място студентите поставят направлението "Теория и управление на образованието" (98,31%). Следват "Религия и теология" (93,08%) и "Металургия" (92,68%). В челата десетка влизат още "Материали и материалознание", "Обществено здраве", "Фармация", "Музикално и танцово изкуство", "Физически науки", "Медицина" и "Право".

В дъното на класацията са: "Животновъдство" (64,53%), "Военно дело" (66,01%), "Растениевъдство" (70,49%), "Биологически науки" (71,12%) и "Обществени комуникации и информационни науки" (71,70%).

Виж още: Млад учен в България взима 440 лв.

Реализация

Средно 46,42% от завършилите висше образование в България през последните 5 години работят на позиция, която изисква висше образование, показват още данните. Най-високи са процентите при: "Военно дело" (98,79%), "Медицина" (94,80%), "Фармация" (94,73%), "Стоматология" (93,12%) и "Теория и управление на образованието" (78,36%).

Близо 25% от завършилите висше образование у нас през последните пет години не се осигуряват в страната, сочат данните от рейтинговата система. Голяма част от тези млади хора, след като са завършили в България, са напуснали страната, като близо 30% от завършилите медицина у нас са заминали да работят в чужбина, обясни Георги Стойчев - ръководител на консорциума, подготвил проекта с МОН.

Източник: OFFnews, Economic.bg