По случай Международния ден на жената от НСИ публикуват статистически данни, които показват позицията на жената в българското общество (инфографика)

Националният статистически институт (НСИ) отбелязва 8 март, като публикува интересна статистика за позицията на жената в българското общество.

Изследването показва всички най-общи характеристики на съвременната българка - от най-често срещаните имена през пол, възраст, височина и тегло до образователен ценз.

Мария продължава да е най-често срещаното женско име през 2016 г., като отстъпва на Виктория само при новородените деца. 

Виж още: Кои са най-популярните български имена през 2015 г.

Жените остават по-голям брой от общото население на България - 3 676 607 (51,4%) при 3 477 177 мъже (48,6%).

Дамите имат по-дълга продължителност на живота - средно 78 години, за разлика от мъжете, при които средният показател е 71,1 години. Средната продължителност на живота на българките обаче е по-ниска в сравнение с жените в останалите държави от ЕС (83,6 години).

Сравнение с данните от 1995 г. показва, че българките започват да раждат и да се омъжват по-късно. Средната възраст на жените при сключване на първи брак е 27,8 години (към 2015 г.) в сравнение с 24,1 години преди едно десетилетие.

Виж още: Кога се жени българинът

Първото дете обикновено идва при майки на средна възраст 26,9 г. (при 22,2 години през 1995 г.).

Статистиката на извънбрачните раждания показва, че делът на бебетата, родени извън брака, е 58,7% през 2015 г. За сравнение - преди десетилетие той е бил едва 25,4%.

Все повече млади българки завършват висше образование - 39,9% от жените имат университетска диплома (за разлика от 20,7% през 1995 г.).

Средната брутна годишна заплата на българската жена през 2015 г. възлиза на 9286 лева и е по-ниска в сравнение с мъжете, които получават 11 784 лв.

Най-голяма разлика в заплащането на мъжете и жените специалисти идва в сектора на създаване и разпространение на информационни и творчески продукти, в далекосъобщенията, както и при финансовите и застрахователните дейности.

Виж още: У нас мъжете все още получават повече пари за труда си от жените

Жените взимат по-високи заплати в административните и спомагателни дейности и - изненадващо - в строителството.

Средният ръст на българските жени се изчислява на 163 см, а средното тегло - на 67 кг (данни от 2014 г.).

49,6% от българските жени са с нормално тегло по признака "индекс на телесна маса". В сравнение с 2008 г. обаче се наблюдава увеличение на процента на жени с форми на затлъстяване (от 11,3% през 2008 до 14,2% през 2014 г.).

73,2% от жените не пушат, а 44,9% казват, че не са употребявали алкохол през последните 12 месеца (по данни от 2014 г.).

Водещите причини за смъртност при жените са болестите на органите на кръвообращението (инсулт, хипертония, исхемична болест на сърцето), злокачествени тумори (на млечната жлеза и на женските полови органи) и болести на дихателната система.