Естествено, на последното място. Макар че нарасна с близо 10% от началото на тази година, минималното трудово възнаграждение у нас е седем пъти по-ниско спрямо Люксембург, където размерът му надхвърля 2000 евро

Въпреки увеличението с 10% от началото на тази година, минималната заплата у нас остава най-ниската в ЕС, сочат данните на Евростат към 1 януари. Разликата спрямо Люксембург, където размерът й надхвърля 2000 евро, е над седем пъти, обобщава още статистическата служба. 

Обобщената статистика показва, че в Източна Европа сумата не достига и 600 евро, докато в северозападните части от континента надхвърля 1400 евро. 

Виж още: КНСБ: 70% от българите получават под средната работна заплата

От Евростат обаче уточняват, че неравенството по този показател в различните страни от ЕС е значително по-малко, ако се отчетат ценовите равнища. Според показателя за покупателната способност, т.нар. purchasing power standard (PPS), минималните заплати в общността варират от 557 PPS месечно в България до 1646 PPS в Люксембург, което означава разлика от близо три пъти.

Само шест от 28-те държави членки на общността не са фиксирали минимални трудови възнаграждения: Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция. Останалите 22 страни могат да бъдат разделени в три основни групи.

Виж още: Бизнесът се обяви против минималната заплата

С нашите 286 евро (560 лева) България остава на дъното по този показател в ЕС дори спрямо останалите девет източноевропейски държави членки, където минималната заплата е поне 400 евро: Латвия (€430),
Румъния (€446), Унгария (€464), Хърватия (€506), Чехия (€519), Словакия (€520), Полша (€523), Естония (€540) и Литва (€555).

В пет други страни от ЕС, разположени в южната част на общността, минималните заплати надхвърлят 650 и дори 1000 евро. Това са Гърция (€684), Португалия (€700), Малта (€762), Словения (€887) и Испания (€1050).

Виж още: Колко души в България работят на минималната заплата

В западните и северните части от ЕС минималното трудово възнаграждение е категорично над 1450 евро. Седемте държави отличнички по този показател са: Великобритания (€1453), Франция (€1521), Германия (€1557), Белгия (€1594), Холандия (€1616), Ирландия (€1656) и Люксембург (€2071).

За сравнение - минималната федерална заплата в САЩ през януари 2019 е била равна на €1098 евро.

Виж още: Седем страни искат единна минимална заплата в ЕС

Източник: Евростат