Много от великите гении са имали отвратителен почерк

Има специална наука, която се занимава с изучаването на почерка и значението му за характера на човек. Психолозите са на мнение, че чрез ако се изследва начина, по който човек пише, изследването би дало резултати за основни особености на характера.

Обяснението е, че върху начина, по който изписваме буквите влияят множество фактори като: емоционално състояние и свойствата на нервната система. Съществуват теории, свързани с начина на писане, които придават дори сексуално предимство на онези с лош почерк. Според други специалисти пък това дали пишем красиво, или не, се дължи на наследствеността.

Красив и грозен почерк

Когато нещата опрат до почерк обаче, най-често той се определя по два много по-прости начина - красив и грозен. И ако в училище са ни се карали, че имаме грозен почерк, може сега да се окаже, че това е предимство. Много известни и гениални личности са имали грозен и неразбираем почерк. Дали грозотата на изписаните букви може да се счита за признак на гениалност? Специалистите не на едно мнение по въпроса.

Много от графолозите са на мнение, че грозният почерк е знак за голям емоционален багаж. Грозното писане може да се свързва и с известна нестабилност, понякога ниско самучвствие, а също така и с желанието за създаване на собствени правила. Откровено казано всички тези знаци са типични и за много от гениите, които историята познава.

Тук можете да видите 6 такива примера за велики хора с отвратителен почерк.

Наполеон
Почеркът на френския пълководец се променял около седем пъти, като с времето ставал все по-сложен и неразбрираем. Наполеон е автор на един роман, чието разшифроване е създало много трудности.

Бетовен
Почеркът на музикалния гений Бетовен е станал причина Деветата симфония да бъде напечатана цели две години след създаването ѝ, заради неразбираемия почерк на композитора.

Уинстън Чърчил
Записките на Чърчил са достъпни на малцина, тъй като е необходимо много време, за да се привикне към прекалено дребния и неразбираем почерк на британския политик

Карл Маркс
Карл Маркс не е оставял разстояние между думите, което правело прочита на трудовете му истинско мъчение.

Алберт Айнщайн
Гениалният физик се отличавал не само с грозен почерк, но и с немърливост. Записките му били целите в петна, отпечатъци от пръсти и други пречки за гладкото им четене.

Лев Толстой
Почеркът на Толстой бил разбираем единствено за жена му, която преписала "Война и мир" няколко пъти. Според психиатъра Чезаре Ломброзо, направил анализ на почерка на велия писател, по този начин би могла да пише само жена с леко поведение и с психически отклонения.