"Майкрософт" откриха уравнението на любовта, или поне това, което ще изчисли продължителността на връзката ви.

Те създават формули за хетеро и хомосексуални двойки, базирани на изследване с участието на 2000 души. 

Ето как изглежда формулата за разнополови двойки:

L = 8 + 0,5*У - 0,2*P + 0,9*Hm + 0,3*Mf + G - 0,3*g -0,5*(Sm-Sf)*2 + I + 1,5*C.

L - предвидената продължителност на връзката в години. 
Y - броят години, в които се познавате, преди да започне връзката ви. P - общият брой на партньорите, които сте имали. Hm - важността, която мъжът придава на връзката. Mf - важността, която жената придава на връзката.
G - важността, която двамата партньори отдават на хумора, събрани заедно.
g - важността, която двамата партньори отдават на външния вид.
Sm и Sf - важността, която мъжът и жената отдават на секса.
I - оценката на партньорите за родителите им.
C - важността на децата за двамата партньори.

Всяка от гореспоменатите променливи се оценява по скала от едно до пет, като едно е най-маловажното, а пет е най-важното. Ако сте умерени в отговорите си и давате средна оценка три на изброените променливи, връзката ви ще трае 22,1 години.

Формулата за еднополови двойки:

L = 8 + 0,5*Y - 0,2*P + 2*J - 0,3*G - 0,5*(S*1 - S*2)*2 - I + 1,5C

Както забелязвате Hm и Mf ги няма, а SM и SF се превръщат съответно в S1 и S2.