Страната ни се нарежда на 20-о място в ЕС по този показател, като целта е до 2020 г. делът им трябва да стане 40%

Около 34% от населението в България на възраст между 30 и 34 г. има висше образование, показват данни на Евростат за 2016 г.

Процентът на висшистите у нас е под средния за ЕС (близо 40%), а страната ни е на 20-о място по този показател. Въпреки това страната ни се нарежда непосредствено пред е Германия. След нея се нареждат Унгария, Чехия, Словакия, Малта, Хърватия, Италия. Последна е Румъния.

Делът на населението в ЕС на възраст между 30 и 34 г. със завършено висше образование се е увеличил от 23,6% (2002 г.) до 39,1% (2016 г.). Тенденцията е по-отчетлива при жените (от 24,5% през 2002 г. на 43,9% през 2016 г.), отколкото при мъжете (от 22,6% на 34,4%).

Виж още: "Тренд": Всеки четвърти у нас иска да емигрира

Стратегията "Европа 2020" поставя целта до 2020 г. най-малко 40% от 30- до 34-годишните в ЕС да са завършили висше образование.

Страните с най-голям процент на висшисти във възрастовата група 30-34 г. са Литва (58,7%) и Люксембург (54,6%). В Кипър, Ирландия и Швеция делът на висшистите в тази възрастова група също е над 50%.

13 членки на Съюза вече са покрили националните си цели според "Европа 2020". България не е сред тях. Те са Чехия, Дания, Естония, Гърция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Холандия, Австрия, Словения, Финландия и Швеция.

Виж още: Около 4000 първокурсници по-малко тази есен

Делът на отпаднали от училище намалява, показват още данните. От 17% през 2002 г. те са станали 10,7% през 2016 г. Младите жени са по-слабо засегнати - 9,2%, отколкото младите мъже - 12,2%. Стратегия "Европа 2020" цели процентът на отпаднали да е под 10 до 2020 г.

България все още е далеч от целта си - страната ни е 23-а в ЕС с около 14% отпаднали.

Най-малко деца отпадат от училище в Хърватия (2,8%), Литва (4,8%), Словения (4,9%) и Полша (5,2%). Най-големите проценти са в Малта (19,6%), Испания (19%) и Румъния (18,5%).

13 страни са постигнали националните си цели, заложени в "Европа 2020" по този показател: Белгия, Дания, Ирландия, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Австрия, Словения и Финландия.