Средният доход на член от домакинството през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1770 лв., което с 13,7% повече спрямо същия период на предходната година, а разходите са 1670 лв. - ръст с 10,7%

"Разходите за здраве увеличени с 44 на сто", акцентира днешният брой на в. "Труд" като се позовава на данните от Националния статистически институт (НСИ) за разходите през последното тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на предходната 2018-а.

Всеки месец домакинствата харчат средно по 85 лева за лекари, изследвания и лекарства. Наред с това семействата дават по 90 лева на месец за здравни и социални осигуровки, което е ръст с 12% на година. Още 64 лева отиват за данъци, като сумата нараствва с над 7%, уточнява "Труд".

"Дума" също набляга на тази тема, като отбелязва, че "българите продължават да отделят най-голяма част от доходите си, за да си плащат храната, като този разход също нараства". Подобна тенденция се забелязва в разходите за всички други области като облекло, жилище и транспорт, допълва левият вестник.

Националната статистика отчита 13,7% ръст на доходите на българите към края на изминалата година, като в същото време общите потребителски разходи се увеличават с близо 11% спрямо същия период на 2018 г..

Доходът от работна заплата нараства от 858 на 996 лв. (с 16.1%), от самостоятелна заетост - от 105 на 113 лв. (със 7,4%), от пенсии - на 483 лв. (от 432, или 11.9% ръст). Най-голям е ръстът на доходите от социални обезщетения и помощи - от 39 на 53 лв., или 36,1% нагоре.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата (56,2%), следвана от пенсията (27,3%) и самостоятелната заетост (6,4%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0,5%, а на разходите, свързани с жилището - с 0,6%, а при здравеопазването се отчита ръст с 1,7%.

Като абсолютни стойности през периода от октомври до декември 2019 спрямо същото тримесечие на 2018 г. разходите се променят, както следва:

- за храна и безалкохолни напитки от 455 на 495 лв. (ръст с 8,8%)

- за алкохолни напитки и цигари от 63 на 73 лв. (ръст с 15,1%)

- за облекло и обувки нарастват от 60 на 63 лв. (ръст с 4,7%)

- за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) от 268 на 286 лв. (ръст с 6,7%)

- за здравеопазване от 82 на 118 лв. (ръст с 43,6%)

- за транспорт и съобщения от 168 на 191 лв. (ръст с 13,8%)

- за свободно време, културен отдих и образование от 61 на 69 лв. (ръст с 13,7%)

- за данъци и социални осигуровки от 191 на 216 лв. (ръст с 13%)

Потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство е без съществена промяна, отбелязват от НСИ. Увеличение се отчита в потреблението на зеленчуци (от 14,8 на 16,8 кг), яйца (от 36 на 38 бр.), плодове (от 12,4 на 12,8 кг), а намалява консумацията на хляб и тестени изделия (от 21,5 на 20,6 кг). Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, фасул зрял, картофи и захар.

С най-голям относителен дял са разходите за храна (29,7%), следвани от разходите за жилище (17,2%), данъци и социални осигуровки (12,9%), транспорт и съобщения (11,5%).

Източник: БНР