Все още моделът не може да бъде използван за добиване на електричество за промишлени цели

Методите за добиване на електричество от възобновяеми източници са на изключителна почит в Европейския съюз. От ЕС одобриха план, според който до 2050 г. на територията на Съюза всичката използвана енергия трябва да бъде зелена.

Затова може да се определи като важно и достижението на екип от български и чужди учени, които са успели да произведат ток от сероводорода в Черно море. Методът все още обаче не може да бъде използван за промишлено производство, съобщава БНР.

"Произведохме електродвижеща сила и имахме един доста висок коефициент на полезно действие. Токът все още не е достатъчно силен, за да можем да приложим нашия метод като промишелено решение. Надяваме се до края на годината, да набележим с нашите колеги от Грузия и Румъния мерки и условия, които да експериментираме през останалите месеци на проекта. Надяваме се в края на годината вече да имаме решение", каза пред Националното радио професор Венко Бешков от Института по инженерна химия към БАН.

Учените успели да произведат ток от газ, добит на 1 км дълбочина.

Виж още: Създадоха батерия, която се зарежда за 30 сек.

"Експериментът беше планиран още в началото на проекта. Целта на експериментите бяха да се проверят резултатите, получени в лабораторни условия в София, най-вече по-голяма пилотна инсталация, както и да се работи с реални морски води, извлечени от голяма дълбочина, стигнахме до хиляда метра. Оказа се, че работата с реални морски води е по-добра, по-изгодна и по-успешна, отколкото с моделните разтвори които направихме в София, тоест тя благоприятства за постигане на по-високи напрежения и и по-висока електродвижеща сила на горивната клетка, която ние експериментирахме, обяснява още проф. Бешков.