Най-старият български университет пуска допълнителен прием

Малкият брой кандидат-студенти тази година принуждава вузовете да пускат допълнителни класирания, за да запълнят бройките си

Софийският университет "Св. Климент Охридски" започна допълнителен прием за незаетите места. Желаещите да се запишат могат да подават документи за участие от днес до 17 септември.

Документи могат да подават:

- Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;

- Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията.

Класирането ще излезе на 23 септември, а новоприетите студенти могат да се запишат в университета от 24 до 26 септември.

В различните паралелки има общо 550 незаети места, субсидирани от държавата. Има и 48 свободна места за обучение срещу заплащане.

Виж още: От тази година в СУ се влиза с тройка

Сериозен недостиг има в бройките за специалности като "Международни отношения", "Екохимия", "Биология", "Руска филология", "История" и др.

На сайта на университета можете да откриете за коя специалност колко свободни места има.