Около 2,5 млн. българи за миналата година не са имали достъп до основни неща, нужни за нормален битов живот

Близо 35% от населението на страната, или около 2,5 млн. души, живеят в състояние на крайна бедност и тежки материални лишения. Това показват данните от анализ на европейската статистическа служба Евростат за социалните тенденции и индикаторите за бедност в страните на ЕС през 2016 г. 

Според анализа на Евростат в категорията влизат хора, които не могат да си позволят за ползване няколко основни неща, които според европейските критерии са основата на нормален битов живот.

Няколко са най-важните фактори, които формират категорията "тежки материални лишения". Попадащите там хора не могат да плащат безпроблемно сметките си; не могат да посрещат неочаквани разходи; не могат да поддържат дома си топъл; нямат достъп до телевизор, кола или телефон; не се хранят редовно; не могат да си позволят поне една седмица почивка далече от дома.

Виж още: Над 76% от българите живеят в среда на материални лишения

Данните на НСИ за индикаторите за бедност и социално изключване у нас през миналата година потвърждават анализа на Евростат. 

Според НСИ най-висок процент е отчетен при българите над 65-годишна възраст - близо 80% от тях попадат в категорията на хора с "тежки материални лишения".

Делът на децата до 17 години, попадащ в тази категория, 40%, а при работещите българи от 18 до 64 години - около 30%. 

Виж още: Най-бедни са хората в областите Пазарджик и Кърджали

През 2016 г. около 7,8% от населението на ЕС или близо 39 млн. души са живяли в ситуация на тежки материални лишения, отчита Евростат.