Повече от 5 млн. българи се издържат с по-ниски доходи от необходимите средства за издръжка на живот

Повече от 5 млн. българи, или 76,8% от домакинствата в страната, живеят с общ доход на едно лице, по-нисък от необходимите средства за издръжка на живот. 

Това показват данните на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ за потребителските цени и издръжката на живот в България. 

Анализаторите са изчислили, че необходимите средства за живот на едно четиричленно семейство са около 2235 лв., в които влизат разходите за храна, за поддръжка на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка. 

Данните за септември 2016 показват, че средната издръжка за живот на едно лице от 4-членно семейство е близо 556 лв. 

Към миналата година средната заплата у нас е на последно място по равнище на доходи не само сред страните членки на ЕС, но и в региона.

Номиналният размер на средната работна заплата у нас - 420 евро, е с около 5,5 пъти по-нисък от средните нива на ЕС, където средното възнаграждение е 2293 евро. Повече от 12 пъти пък е по-ниска работната заплата у нас в сравнение с Швейцария, а спрямо Германия - с около 6,2 пъти.
 

Източник: Нова телевизия