Това е първото условие за успех при рекорд като този - най-голямото човешко домино с матраци

Предишното най-добро постижение в книгата на рекордите "Гинес" беше регистрирано в Ню Орлиънс, САЩ, през февруали с 850 участници.

На 14 юли обаче рекордът им бе подобрен от 1001 доброволци в китайския град Шанхай. Един от тях обяснява: "Първо, трябва да има добра координация и работа в екип, всички да действат като един. Второто условие е матраците да са подредени както трябва."

Гигантските плочки на човешкото домино падали в продължение на 10 минути, а опитът бил отчетен като успешен още от първия път и ще бъде вписан в "Гинес". Според представителя на книгата на рекордите много важно е било още едно условие: участниците да са смелчаги и да не се стряскат, когато бъдат повалени от двуметровия матрак.