Много трябва да се внимава, когато се слиза от лифт...