До 1 април там се приемаха по 1000 тона боклуци дневно

В завода за механично-биологично третиране отпадъците на София досега се преработваха 90% от сметта на столичани и се приемаха около 1000 тона боклук на ден. От 1 април обаче там вече се очаква да се преработва цялото количество битови отпадъци от града.

Новината беше оповестена тази седмица от кмета на София Йорданка Фандъкова при представяне на резултатите от първите шест месеца работа на инсталацията. Тя увери, че нашата инсталация не отстъпва на европейските, а наоколо не се усеща неприятна миризма.

Избраната технология дава възможност от отпадъците да се получават ресурси. Досега са сепарирани 510 т черни метали, 76 т хартия, 28 т цветни метали, 28 т пластмаси, 102 т найлон и 833 т стъкло, които се продават и от тях се произвеждат различни продукти.

От компостиращите инсталациите са произведени 7300 т високо качествен компост и 1750 мегаватчаса eлектроенергия. По този начин се пестят природни ресурси и се полагат грижи за околната среда, обясни Фандъкова.

Със завода за преработка на отпадъците София разполага със съвременни екологични технологии, които ни позволяват да се рециклират 50% от отпадъците и да се произвежда електричество, компост и ресурси от отпадъците, обобщават от Столичната община.

Инсталацията за механично-биологично третиране на отпадъците с производство на RDF гориво (Sofia-waste.bg) е финансирана по оперативна програма "Околна среда" 2007-2013.

В момента съвместно с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка се подготвя и инсталацията за оползотворяването на РДФ-горивото. По думите на кмета Фандъкова тя ще намали наполовина вредните емисии от "Топлофикация София". 

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева посочи, че инсталацията ще отговаря на всички екологични стандарти, а с реализирането й се намалява с 10% използването на природен газ от "Топлофикация". Новата инсталация ще разполага с 4-степенни системи за пречистване.

В края на миналата година дългоочакваният завод, построен на 33,5 хектара площ в район Кремиковци, местността Садината, получи приза "Сграда на годината 2015" в категорията "Производствени и индустриални сгради".

Източник: Столична община