НСИ отчита повишен интерес към културата през 2014 г.

Българите зачестяват посещенията на театър, музеи и концерти. Това показват данните на Националния статистически институт от изследване на основните данни за културата в България през 2014 г.

Към 31 декември 2014 г. в страната функционират 204 музея с музеен фонд 7 600 хил. фондови единици, 72 театъра, организирали 14 694 представления и посетени от 2 302 хил. зрители, 59 музикални колектива; 48 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици и 49 кина със 196 киноекрана.

Музеи

С 3% са се увеличили посещенията в музеите през 2014 г. За миналата година 4 781 хил. души са се разходили до музеи, за да обогатят общата си култура. Приблизително една шеста от тях са в дните със свободен вход. Отчетено е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 10 хил., или с 1,3% повече в сравнение с предходната година.

Общите приходи на музеите през 2014 г. са 44 105 хил. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 3.0%. От тях делът на бюджетната субсидия представлява 33 079 хил. лв. (75%), приходите от посещенията са 6 643 хил. лв. (15,1%) и от европейски програми и проекти са 547 хил. лв. (1,2%). Общият персонал на музеите през 2014 г. е 3 106, като се увеличава с 8,6% в сравнение с 2013 г.

Театри

През 2014 г. в действащите 72 театъра в страната са организирани 14 694 представления, посетени от 2 302 хил. зрители. В сравнение с 2013 г. представленията се увеличават с 1,6%, а посещенията - с 5,7%. Увеличава се и средният брой посетители на едно представление от 150 души през 2013 г. на 157 души през 2014 г.

Разпределението на театрите по вид и представени постановки през 2014 г. е както следва: 35 драматични театъра с 5 964 спектакъла; 22 куклени театъра с 5 841 спектакъла; 7 оперни и балетни театъра с 1 076 спектакъла; 6 драматично-куклени театъра с 1 532 спектакъла; 2 оперетни театъра с 281 спектакъла. Приходите на театрите през 2014 г. са 68 601 хил. лв., като 15 856 хил. лв. (23,1%) от тях са приходи от билети и от участия в турнета в страната и в чужбина.

Концерти

През 2014 г. в страната развиват дейност 59 музикални колектива - 6 филхармонии, 30 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 23 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават с 10%, а посещенията - с 9,5% в сравнение с 2013 г. Дружества, сдружения и музикални компании са организирали 27 рецитала (художествено слово), посетени от 2 280 зрители. 

Осъществени са 837 концерта, посетени от 511 хил. лица. Най-често са организирани естрадни концерти (поп, рок, фолк и др.) - 255, посетени от 270,7 хил. лица, или 53.0% от всички посетители.

Библиотеки

През 2014 г. библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици са 48, или с 2 повече от предходната година. Библиотечният фонд се състои от 33 595 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. 

Регистрираните в тези библиотеки читатели са 250 хил., което е с 16,3% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките също се увеличават (с 21.6%) и достигат 4 009 хиляди. Заетият библиотечен фонд на средно на един читател, обаче намалява на 27 броя при 29 през 2013 г.

Източник: НСИ