Служителите ви вярват ли във вашия продукт и в услугите, които предлагате?

Вашите служители са истинска ценност, която е двигател на маркетинга и на целия бизнес. Те се срещат, общуват, радват и ядосват клиентите. От опита им могат да дойдат ценни идеи за подобряване на продуктите и важни съвети за следващите рекламни кампании. Лицата им говорят за бранда много повече, отколкото всички видове лого с перфектен цвят и дизайн.

Виж още: Маркетингът ще стане изцяло персонален

Когато бизнесът стартира или му предстои промяна, е необходима кампания за вътрешен маркетинг, наред с тази във външната среда. 

Важно е те да са информирани и да участват в новите инициативи и стратегии, които се случват в компанията. Ако хората ви не могат или не искат да подкрепят бизнеса, маркетинг усилията ще дадат само временен резултат.

Как да започнете тази кампания? 

Синхронизирайте същността на марката, ценностите и корпоративната култура

Маркетинг отделът трябва да работи в тясно сътрудничество с този за Човешки ресурси, за да съвпадне изцяло разбирането за приоритетите на компанията във вътрешната и външната среда.

Мотивирайте служителите да застанат зад марката

Избирайте ги и ги възнаграждавайте съгласно постиженията, които са в съответствие с политиката на марката.

Утвърждавайте и повтаряйте непрекъснато ценностите на марката

Използвайте средствата за вътрешна комуникация, за да разпространявате добрите примери за поведение и излъчване на служителите, които отговарят на обещанията на марката пред клиентите.

Лаура Лейк за MarketingAbout

Виж още: Маркетингът ще стане изцяло персонален