Става дума за интегралните професионални колежи, които министърът на образованието проф. Тодор Танев иска да създаде като част от новата 4-степенна образователна система

Идеята е образователните институции да са с две нива на обучение и подготвителен курс. 

При условие че Законът за предучилищно и училищното образование, който в момента се гледа на второ четене от образователната комисия в парламента, бъде приет, 

гимназията ще се дели на два етапа - след 10-и и след 12-и клас

Така учениците, които няма интерес да учат в 11-и и 12-и клас, могат да влезнат направо в колеж, без да имат диплома за средно образование. 

След три години обучение, една от която е подготвителен курс, те ще могат да придобият 4-та професионално-квалификационна степен "майстор". 

Тези младежи обаче няма да могат да продължат образованието си във второ ниво на колежа или пък в университет, защото не са завършили средно образование. Единственият им вариант да продължат да се обучават е да положат матури със закъснение и така да вземат диплома за средно образование.

Второто ниво на обучение в колежите ще дава диплома за мениджъри или за "майстори на майсторите". За да получат такава тапия обаче младежите трябва да са завършили 12-и клас и да имат диплома за средно образование. 

Кредитите от колежа ще могат да се пренасят в университета и така студентите ще си спестят някои курсове и съответно ще си съкратят следването

Реформата цели създаването на система с различни изходи, която винаги позволява както връщане към образованието, така и кариерно развитие, коментира проф. Танев относно въвеждането на новата 4-степенна образователна система. 

Програмата за обучение в новите колежи ще бъде изготвяна от работодателските организации, но под контрола на министерството. Най-голям интерес към създаване на подобни специалисти - занаятчии, изявяват от строителния бранш.

Създаването на интегрални професионални колежи няма да доведе нито до изчезването на центровете за професионална квалификация, нито до познатите ни досега колежи, в които се обучават професионални бакалаври, увери проф. Танев. 

В момента в страната има 39 такива учебни заведения

Той допълни, че дори вече имало политически консенсус за създаване на два интегрални колежа в Северозападния район.

Образователната реформа предвижда и създаването на центрове за високи постижения. Те ще съчетават изследователска и производствена дейност. В тях ще могат да се обучават и работят както хората с майсторска степен, така и докторантите от вузовете.

Източник: "Монитор", "Струма"